Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Zodpovedné a jednoduché triedenie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu v obci Bátovce

klik pre zväčšenie

Operačný program Kvalita životného prostredia

Projekt bol podporený z finančných zdrojov Európskej únie

Žiadateľ: Obec Bátovce

Celková zazmluvnená suma: 89 950,00 €

Výzva: OPKZP-PO1-SC111-2017-23 23. VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK zameraná na podporu predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov

Vyhlasovateľ: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky - Riadiaci orgán OP Kvalita životného prostredia

Zazmluvnená suma NFP: 85 452,50 €

Plánovaný začiatok realizácie projektu: 1.5.2018

Plánovaný koniec realizácie projektu: 1.5.2019

Aktuálny stav realizácie projektu k 3.7.2018 - Zmluva s ministerstvom uzavretá, prebieha verejné obstarávanie na dodávateľa.

Krátky opis projektu: 

Miestom realizácie projektu je obec Bátovce. Obec Bátovce leží na južnom Slovensku v okrese Levice. V roku 2017 si obec pripomína 980. výročie prvej písomnej zmienky o obci. Ide o jednu z najstarších obcí na Slovensku, ktorej značná časť územia je súčasťou Pamiatkovej zóny. Obec sa v roku 2017 zapojila do súťaže Dedina roka, ktorú organizuje Slovenská agentúra životného prostredia s partnermi, v ktorej zatiaľ neboli zverejnené výsledky.

Hlavným cieľom predkladaného projektu je prispieť k zlepšeným podmienkam bývania pre všetkých obyvateľov obce i miestne rómske domácnosti. Zároveň sa realizáciou projektu podporia činnosti súvisiace s  predchádzaním vzniku odpadov a eliminuje sa riziko vzniku nelegálnych skládok. Realizáciou projektu prispejeme k plneniu plánu hlavného cieľa odpadového hospodárstva SR podľa Programu odpadového hospodárstva SR na úrovni triedeného zberu KO. 

Predkladaný projekt je v súlade aj so stratégiou HP UR, ktorej hlavným cieľom  je zabezpečenie environmentálnej, sociálnej a ekonomickej udržateľnosti rastu, s osobitným dôrazom na ochranu a zlepšenie životného prostredia pri zohľadnení zásady „znečisťovateľ platí“. 

MERATEĽNÉ UKAZOVATELE

Kód       Názov                                                                                          cieľová hodnota

P0558  Počet zariadení na predchádzanie vzniku odpadu                        550,0000 ks

P0708 Zvýšená kapacita zariadení na predchádzanie vzniku odpadov    562,5000 m3

Viac informácií o projekte na www.itms2014.sk


 

dnes je: 21.10.2019

meniny má: Uršuľa

podrobný kalendár

ÚvodÚvodná stránka