Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Verejné obstarávanie

Súhrnná správa: zákazky s nízkou hodnotou podľa § 117

Súhrnná správa: zákazky s nízkou hodnotou podľa § 117

Súhrnná správa: zákazky s nízkou hodnotou podľa § 117

Súhrnná správa: zákazky s nízkou hodnotou podľa § 117

Súhrnná správa: podlimitná zákazka s využitím elektronického trhoviska podľa § 111

VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ZVO) PREMENA VEREJNEJ ZELENE V OBCI BÁTOVCE


 

V Ý Z V A NA P R E D L O Ž E N I E P O N U K Y Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č.343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ZVO) STOLNÝ TENIS PRE VŠETKÝCH – NÁKUP ŠPORTOVEJ VÝBAVY BÁTOVCE

V Ý Z V A NA P R E D L O Ž E N I E P O N U K Y Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č.343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ZVO) STOLNÝ TENIS PRE VŠETKÝCH – NÁKUP ŠPORTOVEJ VÝBAVY BÁTOVCE
 25274_subor.pdf (227.5 kB) 25274_subor.pdf (227.5 kB)

 

V Ý Z V A NA P R E D L O Ž E N I E P O N U K Y Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č.343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ZVO) STOLNÝ TENIS PRE VŠETKÝCH – NÁKUP ŠPORTOVEJ VÝBAVY BÁTOVCE

Výzva na predloženie ponuky

 

V Ý Z V A NA P R E D L O Ž E N I E P O N U K Y Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č.343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ZVO) ŠPORTUJEME POD VŔBOU - VÝSTAVBA DETSKÉHO IHRISKA BÁTOVCE

Výzva na predloženie ponuky

 

V Ý Z V A NA P R E D L O Ž E N I E P O N U K Y Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č.343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ZVO) STAVEBNÉ ÚPRAVY MATERSKEJ ŠKÔLKY V BÁTOVCIACH

Výzva na predkladanie ponúk

 
Výkaz výmer

 
Projektová dokumentácia
 PD.zip (2.8 MB) PD.zip (2.8 MB)

 

V Ý Z V A NA P R E D L O Ž E N I E P O N U K Y Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 REKONŠTRUKCIA MIESTNEJ KOMUNIKÁCIE V LOKALITE S PRÍTOMNOSŤOU MRK OBEC BÁTOVCE


 

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 5.000,00 €

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 5.000,00 €
 3q2016.pdf (223.1 kB) 3q2016.pdf (223.1 kB)

 

dnes je: 24.4.2019

meniny má: Juraj

ÚvodÚvodná stránka