Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Tlačivá

Životné prostredie

ŽIADOSŤ O POVOLENIE STAVBY MALÉHO ZDROJA ZNEČISŤOVANIA OVZDUŠIA
 ziadost_o_povolenie_stavby_maleho_zdroja_znecistovania_ovzdusia.rtf (105.2 kB) (105.2 kB)

ŽIADOSŤ O VÝRUB DREVÍN
 Žiadosť o výrub drevín.doc (39 kB) (39 kB)

Stavebná správa

ŽIADOSŤ O STAVEBNÉ POVOLENIE
 ziadost_o_stavebne_povolenie.rtf (53.5 kB) (53.5 kB)

ŽIADOSŤ O STANOVISKO K VYŇATIU Z POĽNOHOSPODÁRSKEHO (LESNÉHO) PÔDNEHO FONDU
 ziadost_o_stanovisko_k_vynatiu_z_polnohospodarskeho_podneho_fondu.rtf (55.3 kB) (55.3 kB)

ŽIADOSŤ O VYDANIE POVOLENIA NA ZVLÁŠTNE UŽÍVANIE MIESTNYCH KOMUNIKÁCII
(CHODNÍKA) - ROZKOPOVÉHO POVOLENIA
 ziadost_o_vydanie_povolenia_na_zvlastne_uzivanie_mk.rtf (76.2 kB) (76.2 kB)

OHLÁSENIE STAVEBNÝCH ÚPRAV
 ohlasenie_stavebnych_uprav.rtf (53 kB) (53 kB)

ŽIADOSŤ O ZMENU ÚČELU UŽÍVANIA STAVBY
 ziadost__o_zmenu__ucelu__uzivania__stavby.rtf (45.5 kB) (45.5 kB)

NÁVRH NA KOLAUDÁCIU STAVBY
 navrh__na__kolaudaciu__stavby.rtf (52.6 kB) (52.6 kB)

NÁVRH NA VYDANIE ROZHODNUTIA O UMIESTNENÍ STAVBY
 navrh__na__vydanie_rozhodnutia_o_umiestneni__stavby.rtf (50.4 kB) (50.4 kB)

ŽIADOSŤ O VYDANIE POTVRDENIA O VEKU STAVBY
 ziadost_o_vydanie_potvrdenia_o_veku_stavby.rtf (49.9 kB) (49.9 kB)

ŽIADOSŤ O URČENIE / ZRUŠENIE / ZMENU SÚPISNÉHO ČÍSLA NA BUDOVU
 ziadost_o_urcenie__zrusenie__zmenu_supisneho_cisla_na_budovu.rtf (58.5 kB) (58.5 kB)

OHLÁSENIE DROBNEJ STAVBY
 ohlasenie_drobnej_stavby.rtf (50.9 kB) (50.9 kB)

ŽIADOSŤ O POVOLENIE ODSTRÁNENIA STAVBY
 ziadost_o_povolenie_odstranenia_stavby.rtf (52 kB) (52 kB)

ŽIADOSŤ O POVOLENIE ZMENY STAVBY PRED JEJ DOKONČENÍM
 ziadost_o_povolenie_zmeny_stavby_pred_jej_dokoncenim.rtf (48.1 kB) (48.1 kB)

Evidencia psa

PRIHLÁSENIE PSA DO EVIDENCIE
 prihlasenie_psa_do_evidencie.rtf (61 kB) (61 kB)

ODHLÁSENIE PSA Z EVIDENCIE
 odhlasenie_psa_z_evidencie.rtf (62 kB) (62 kB)

Správa daní a poplatkov


OZNAMOVACIA POVINNOSŤ K POPLATKU ZA KOMUNÁLNE ODPADY A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY S TRVALÝM ALEBO PRECHODNÝM POBYTOM NA ÚZEMÍ OBCE BÁTOVCE
 oznamovacia_povinnost_k_poplatku_za_komunalny_odpad.rtf (59.3 kB) (59.3 kB)

ŽIADOSŤ O ZNÍŽENIE RESP. ODPUSTENIE POPLATKU ZA VÝVOZ KOMUNÁLNEHO ODPADU
 ziadost_o_znizenie_poplatku_za_V KO.doc (32 kB) (32 kB)

dnes je: 24.4.2019

meniny má: Juraj

ÚvodÚvodná stránka