Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Komunitné centrum Bátovce

Komunitné centrum Bátovce

93503  Bátovce č. 2

e-mail: kcbatovce@gmail.com

Mob.: 0948 / 171  071

ZAMESTNANCI  KC : 
Odborný garant KC: PhDr. Radoslav Tóth, PhD. :              0948 /  171 071 

Odborný  pracovník  KC:  Mgr. Janka Blašková:                0915 / 964 138  

Pracovník  KC: Igor Gašpar:                                              0902 / 198  620

____________________________________________________________

Komunitné centrum v obci Bátovce zahájilo svoju činnosť 1.1. 2015.Komunitné centrum v obci bolo zriadené pre všetkých obyvateľov obce, je určené tak pre nerómsku populáciu ako aj pre rómsku populáciu bez rozdielu veku a pohlavia. Komunitné centrum bolo zriadené  na základe potrieb obyvateľstva, nakoľko aj v obci Bátovce žijú obyvatelia, ktorí potrebujú často riešiť svoje problémy a je k riešeniu ich problémov potrebná aj pomoc odborníkov, resp. sociálnych pracovníkov. Komunitné centrum ponúka obyvateľom množstvo záujmových, prevnetívnych aktivít, ktoré slúžia k podpore viacegeneračného súžitia v obci, k upevňovaniu medziľudských vzťahov, k prevencií pred sociíálno - patologickými javmi v obci,  a v neposlednom rade k prevencií pred sociálnou izoláciou. Komunitné centrum poskytuje taktiež sociálne poradenstvo ( základné, špecializované), ktoré je určené pre všetkých, ktorí majú problémy,a potrebujú ich riešiť. Sociálne poradenstvo ako aj všetky aktivity v Komunitnom centre sú poskytované bezplatne. Služby Komunitného centra sú poskytované v zmysle legislatívy, konkrétne podľa Zákona 448 / 2008 Z.z. o sociálnych službách. Sociálne poradenstvo v Komunitnom centre  poskytujú:  Odborný garant   Komunitného centra: PhDr. Radoslav Tóth PhD., a taktiež odborný pracovník Komunitného centra: Mgr. Janka Blašková.   priamo v kancelárií na to určenej v Komunitnom centre. V prípade potreby, zamestnanci Komunitného centra   môžu ísť za klientmi priamo do terénu, podľa dohody. Poskytovanie sociálneho poradenstva sa zameriava predovšetkým na tieto oblasti :Sociálne poradenstvo a to v rôznych oblastiach ,s ktorými prichádzame dennodenne do styku.Sociálne poradenstvo je poskytované každému jednému občanovi, ktorý potrebuje pomoc bez ohľadu na vek, pohlavie.- pomoc pri vybavovaní rôznych peňažných dávok ( hmotná núdza, rodinné prídavky, dôchodky a pod. )- Pomoc pri hľadaní zamestnania, ( písanie životopisov, žiadostí do zamestnania, komunikácia s jednotlivými firmami, organizáciami a pod. )- Oblasť vzdelávania ( pomoc pri výbere a voľbe strednej školy, vysokej školy, pomoc s vypĺňaním prihlášok, komunikácia s jednotlivými študijnými oddeleniami a pod. )- oblasť zdravia - ( pomoc pri vybavovaní kartičiek poistenca, komunikácia so zdravotnými poisťovňami...)- Pomoc pri vypisovaní formulárov rôzneho druhu ( žiadosti o splátkové kalendáre, komunikácia s exekútorskými úradmi a pod.) Organizáciu,  tvorbu jednotlivých záujmových aktivít má  na starosti predovšetkým pracovník Komunitného centra: Igor Gašpar. 

 Budeme radi, keď navštívite KC či už s prosbou o pomoc, alebo navštívite niektorú z našich pripravovaných aktivít.


 

dnes je: 21.10.2019

meniny má: Uršuľa

podrobný kalendár

ÚvodÚvodná stránka