Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Klub dôchodcov Bátovce

O nás

Klub dôchodcov pri Obecnom úrade v Bátovciach vznikol v júni 2015. Účelom jeho vzniku bolo zapojiť ľudí v dôchodkovom veku do spoločenského a kultúrneho diania v obci, využiť  ich potenciál pre rozvoj obce. Zakladajúci členovia  si dali za  cieľ aj spájanie generácií, odovzdávanie  skúseností starších mládeži. V neposlednom rade je úlohou klubu aj umožniť starším ľuďom stretávať sa so svojimi rovesníkmi v kultúrnom prostredí, navzájom si pomáhať, obnovovať  sociálne kontakty.  Doterajšia  činnosť klubu dokazuje, že založenie klub dôchodcov bol dobrý nápad. 

Klub  dôchodcov sa riadi štatútom, ktorý  bol schválený Obecným zastupiteľstvom 24. júna 2015 Uznesením č. 7/XIII/2015

Stretávame sa v Komunitnom centre každú stredu, v letnom období o 18. hodine, v zimnom období o 17. hodine.  Príďte medzi nás! Každý je srdečne vítaný.

 

Výbor Klubu  dôchodcov

Predsedníčka: Mariana Bernátová, t.č: 0904 300 345

Podpredsedníčka: Magdaléna Nemcová

Tajomníčka: Danica Ráchelová, danica.rachelova@gmail.com

Hospodárka: Agneša Liptáková

Členovia: Mgr. Magdaléna Skalková, magdalenaskalkova@email.cz, Ján Hajdamár, Milan Kuzma


 

Výročná schôdza klubu

V stredu 25. októbra podvečer sa stretli členovia Klubu dôchodcov pri OcÚ v Bátovciach v Komunitnom centre na výročnej  členskej schôdzi.

Predsedníčka klubu Mariana Bernátová predniesla správu o činnosti. Konštatovala, že plán práce na tento rok bol splnený. Seniori sa zapojili do všetkých podujatí organizovaných Obcou Bátovce. Vďaka dobrému menu, ktoré si urobili na podujatiach doma i v okolí párancami, gulášmi či perkami ich pozývajú na ďalšie a môžu si takto  získať finančné prostriedky na  činnosť klubu. Tak zorganizovali v máji jednodňový poznávací na Vodné dielo Gabčíkovo a  do Komárňanskej pevnosti a v auguste dvodňový výlet po zaujímavostiach Liptova, Spiša a Gemera. Aj v budúcom roku plánujú trojdňový zájazd aj s podporou obce. Naďalej sa budú zapájať do podujatí v obci.

Bernátová konštatovala, že klub má 41 členov, z toho asi polovica je aktívna. Aj keď táto výročná schôdza nebola volebná, keďže sa členka výboru Marta Libutková vzdala členstva, zvolili namiesto nej do  výboru Magdalénu Nemcovú. Dohodli sa, že sa budú stretávať pravidelne každý týždeň v stredu o 17. hodine. Najbližším podujatím klubu bude vianočný večierok.


 

Posedenie pre dôchodcov

Mesiac úcty k starším si v Bátovciach pripomíname už tradičným posedením s dôchodcami. Tohtoročné sa konalo v nedeľu 7. októbra popoludní v priestoroch Divadla Pôtoň. Kultúrny program býva posledné roky už výlučne v réžii domácich súborov.
Začalo sa už tradične tým najmilším vystúpením žiakov Základnej školy. Potom sa prítomným prihovoril starosta Ing. Peter Burčo:
„Milí naši seniori, predstavili sa naši najmenší pod vedením pani učiteľky Zuzky Címerovej. Týmto jej ďakujem zato, že sa týmto našim deťom venuje ďakujem aj rodičom detí, že podporujú takéto kultúrne zvyky a tradície vo svojich deťoch. V prvom rade mi dovoľte, aby som vám v mene svojom aj v mene kolektívu poslancov obecného zastupiteľstva poďakoval zato, že ste prijali naše pozvanie na to už tradičné podujatie pod názvom Posedenie s dôchodcami pri príležitosti Októbra – mesiaca úcty k starším.“
Starosta pripomenul, že stojí takto už po ôsmy raz, najskôr štyri roky ako poslanec spolu s Miroslavom Ďurčekom, potom ako starosta, stále za väčšej účasti. Robia to z troch dôvodov: aby sa seniori stretli so svojimi rovesníkmi, kamarátmi; aby sa im poďakovali za všetko, čo počas svojho aktívneho života pre obec a pre mladších urobili a aby sa zvlášť poďakovali jubilantom, ktorí dosiahli v danom roku okrúhle jubileum – 80, 85, 90 a 95 rokov.
„Na záver vám chcem popriať do ďalšieho obdobia veľa radosti z vašich detí a vašich vnúčeniec a pravnúčeniec,“ dodal Ing. Burčo.
Potom patrilo pódium profesionálnemu vystúpeniu Mužskej speváckej skupine Bátovčan. Jej vedúci Peter Frank pripomenul, že štyri roky úspešného pôsobenia skupiny je spojené so štyrmi rokmi pôsobenia Ing. Petra Burča ako starostu a vyjadril vieru, že tomu tak bude aj nasledujúce štyri roky.
Starosta sa poďakoval spevákom a vyslovil presvedčenie, že budú inšpiráciou pre deti, ktoré vystupovali pred nimi a dodal: „Verím, že aj tí naši drobci sa vycibria a raz budú tu stáť s plným nasadením a my si povieme, že práca s deťmi a mládežou mala zmysel. Ďakujem za seba aj za občanov.“
Potom odovzdal ďakovné listy pri príležitosti dožitia životného jubilea Jánovi Ďurčekovi, Ing, Vladimírovi Seidlovi, Márii Stroškovej a Ing. Štefanovi Knoškovi. Ospravedlnili sa neprítomní jubilanti Pavel Tóbi, Zuzana Nováková, Samuel Uhrín, Gizela Palková a deväťdesiatničky Karolína Plachká, Zuzana Suchanská.
Ako poslední vystúpili seniori združení v speváckej skupine Borovica. Na túto príležitosť si pripravili pokračovanie scénky z minulého posedenia, keď sa v domove dôchodcov koná svadba. Vo vtipne zinscenovanom príbehu doplnenom pesničkami dokázali, že si vedia urobiť srandu aj zo seba.
Nasledovalo pohostenie (za čo patrí poďakovanie členom kultúrnej komisie pri OcZ) a rozpravy pri pohári vína. Veď príležitostí na takéto priateľské posedenia je akosi stále menej.

ŠTEFAN RÁCHELA


 

Poznávací zájazd Liptov - Spiš - Gemer

Klub dôchodcov pri Obecnom úrade v Bátovciach zorganizoval v dňoch 14. a 15. augusta dvojdňový poznávací zájazd v rámci projektu „Za krásami našej vlasti – starí rodičia deťom – časť 3. Spiš a Slovenský kras“. Zájazd sa mohol organizovať vďaka financiám, ktoré si seniori zarobili na podujatiach v regióne prípravou a predajom regionálnych špecialít. A aj vďaka podpore Obecného úradu, keď starosta obce Ing. Peter Burčo všestranne odporuje činnosť klubu a Obecnému zastupiteľstvu, ktoré aj na tento zájazd podporilo finančnou injekciou.
Čakal nás bohatý program na trase: Bátovce – Špania Dolina – Pribylina – Kežmarok – Levoča – Spišské Podhradie (s prenocovaním) a Betliar – jaskyňa Domica – Dolná Strehová – Bátovce.

Prvou zastávkou bola Špania Dolina – banícka obec s rímskokatolíckym kostolom z roku 1254. Leží 11 km severne od Banskej Bystrice, na rozhraní Nízkych Tatier a Veľkej Fatry, v nadmorskej výške 728 metrov. Pre svoje bohaté náleziská medenej rudy obsahujúcej aj striebro bola kedysi preslávené po celej Európe. Majitelia baní, tzv. waldburgeri mali svoje bohaté domy postavené na banskobystrickom námestí. Rudné ložiská boli už v 18. storočí značne vyčerpané a v roku 1888 boli bane zatvorené.
V obci sme navštívili miestne múzeum baníctva a čipkárstva i Kostol Premenenia Pána.

Potom sme zamierili sme na Liptov a druhou zastávkou bola Pribylina – Múzeum liptovskej dediny. Múzeum liptovskej dediny je obrazom stredovekého sídla s výsadami a právami mestečiek. Boli sem premiestnené pamiatky z obcí zatopených Vodným dielom Liptovská Mara. Okrem drevených obytných a hospodárskych stavieb, sú tu dva vzácne stredoveké kamenné objekt. Goticko-renesančný kaštieľ z Parížoviec je najstarším zemianskym sídlom v Liptove zo 14. – 16. storočia a je spájaný s kráľom Matejom Korvínom a jeho synom Jánom Korvínom, kniežaťom liptovský. Atraktívnou expozíciou je aj ranogotický kostol Panny Márie z obce Liptovská Mara s pôvodnými nástennými maľbami zo 14. a 15. storočia.

Z Liptova sme zamierili na Spiš. Najskôr do Kežmarku. Tam sme si pozreli najskôr drevený artikulárny kostol sv. trojice postavený v rokoch 1687-1717.
Táto národná kultúrna pamiatka bola postavená takmer pred 300 rokmi mimo hradieb mesta Kežmarok. Patrí medzi osem slovenských drevených kostolov, ktoré boli v roku 2008 zapísané do zoznamu svetového kultúrneho dedičstva UNESCO.
Potom sme si pozreli nový kostol evanjelickej cirkvi a.v. z roku 1898. V druhej polovici 19. storočia sa kežmarskí evanjelici rozhodli pre stavbu nového, na pohľad reprezentačnejšieho chrámu, ktorý nemá jednotný stavebný štýl, ale stavba obsahuje v rámci tzv. eklektického slohu prvky byzantské, románske, renesančné, maurské, ba aj rôzne orientálne. Spája dokonca aj tri náboženstvá – židovské, kresťanské i moslimské a je príkladom náboženskej tolerancie. Je to najdlhší (80 m) kostol evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku. Kostol bol postavený domácim staviteľom Viktorom Lazarym podľa projektu známeho viedenského architekta Theofila von Hansena.
Ku kostolu bolo r. 1909 pristavané mauzóleum Imricha Thökölyho (1657 - 1705), kežmarského rodáka a majiteľa hradu, veliteľa proticisárskeho povstania uhorskej šľachty. Po porážke povstania sa Thököly so svojou suitou uchýlil do Turecka, do mesta Izmid, kde aj umrel. R. 1906 priviezli jeho pozostatky do Kežmarku.
V oboch kostoloch sme dostali aj fundovaný výklad od sprievodkýň.

Ďalšou zastávkou bola Levoča, katolícky Kostol sv. Jakuba s dreveným oltárom majstra Pavla z Levoče. (Pamätalo sa, aby evanjelici aj katolíci mali v programe kostol svojej cirkvi.) Aj tu sme dostali odborný výklad, ktorý nám priblížil nielen svetoznámy oltár, ale ďalšie kultúrne skvosty a aj niečo z bohatej histórie mesta.
Keďže času bolo málo, pozreli sme si aspoň centrum mesta. Zaujal stredoveký pranier - klietka hanby a viac ako 60 meštianskych domov pochádzajúcich väčšinou zo 14.-15. storočia tvoriacich Námestie Majstra PavlaPoslednou zastávkou prvého dňa bol Spišský hrad - najväčší hrad v strednej Európe.


Spišský hrad patrí medzi najrozsiahlejšie hradné komplexy Európy a je najväčším hradom na Slovensku. Jeho rozloha je unikátna - viac ako 41tis. m2. A nielen vďaka svojej mohutnosti bol hrad v roku 1993 zaradený na zoznam Svetového kultúrneho dedičstva UNESCO. Ľudia s jeho stavbou začali v 12. storočí a svoju mohutnosť získal počas nasledujúcich 600 rokov.
Hoci prvá historická zmienka o hrade pochádza až z roku 1120, archeologické doklady svedčia o osídlení hradného kopca už v 4. storočí pred naším letopočtom. V 12. storočí sa spomína ako župný hrad. V polovici 15. storočia vybudovali rozsiahle dolné nádvorie, ktorého vznik sa viaže k pobytu vojsk Jána Jiskru z Brandýsa v službách kráľa Ladislava Pohrobka. Neskôr bol hrad vlastníctvom Thurzovcov, potom Zápoľských a po roku 1636 Csákyovcov, ktorí boli jeho poslednými vlastníkmi až do roku 1945. Hrad bol obývaný až do roku 1703. Po požiari v roku 1780 hrad utrpel obrovské škody, nebol už obnovený a postupne pustol.

Unavení sme skončili deň v turistickej ubytovni Sivá Brada.
Sivá Brada veľmi obľúbenou a turisticky zaujímavou lokalitou, ktorá sa nachádza neďaleko Spišského Podhradia. Jedná sa o travertínovú kopu, ktorá má výšku od úpätia až po vrchol zhruba 25 metrov. Pozoruhodná je v tom, že na rozdiel od iných, podobných kôp ide o "živú" travertínovú kopu. O jej život sa stará vyvierajúca voda a preto sa travertínový kopec každý rok rozširuje. Mineralizovaná voda na Sivej Brade vyviera na viacerých miestach, najvýraznejšie však na severe a na juhu kopca. V okolí je aj celý sakrálny komplex nazývaný aj Spišský Jeruzalem, ktorý je vernou kópiou sakrálnych stavieb v Jeruzaleme, sú dokonca aj geometricky presne rozostavené, čo potvrdili aj letecké snímky.
Milo nás prekvapil mladý manželský pár, ktorý zariadenie vlastní spolu s 21 hektármi pozemkov v okolí. Čakala nás večerná spoločná opekačka. Všetko bolo pripravené, ale plány nám prekazila večerná búrka, takže sme večerali v jedálni. Dobrú náladu a zábavu nám to však nepokazilo. Pri gitare Jaroslava Burjaniva sa spievalo aj tancovalo dlho do noci.

Po výdatných raňajkách sme zamierili na Gemer. Ako prvý sme navštívili Betliar - Andrássyovský kaštieľ – jediný kaštieľ s pôvodným zariadením a zbierkami, ktorý sa vyhol pomste komunistov.
Bohatá Andrássyovská rodina si tento kaštieľ prerobila na luxusné sídlo. Najvýraznejšie sa kaštieľ zmenil koncom 19.storočia kedy bolo pristavané ďalšie poschodie a veže. Krása a zachovalosť tejto budovy bola ocenená cenou za rekonštrukciu EUROPA NOSTRA, ktorá prebehla pred 20 rokmi. Andrássyovci tento skvost zveľaďovali až do roku 1945, kedy bol zoštátnený.
Našťastie sa vyhol vojnovému plieneniu a tak sa jeho interiér a rodové zbierky uchovali až dodnes v perfektnom stave. Dnes je v ňom umiestnené múzeum s expozíciou Bytová kultúra šľachty v 18. a 19. storočí.
Aj tu sme dostali veľmi fundovaného mladého sprievodcu, ktorý nás previedol kaštieľom, priblížil nám jeho históriu aj množstvo exponátov.

Po návšteve krásneho kaštieľa nás čakal podzemný unikát Domica. Je najväčšou a najznámejšou jaskyňou Národného parku Slovenský kras. Nachádza sa v južnom svahu Silickej planiny, v katastri obce Kečovo. Táto jaskyňa zapísaná pre svoju nesmiernu hodnotu i v zozname svetového dedičstva UNESCO je vďaka jedinečnej, mimoriadne pestrej kvapľovej výzdobe považovaná i za najkrajšiu v Slovenskom krase a jednu z najkrajších na celom Slovensku. Prehliadku jej podzemných priestorov nesúcich zaujímavé, neraz exotické názvy ako „Dóm indických pagod“, „Japonská čajovňa“ či „Sieň 11 plameňov“ spestruje plavba po podzemnej riečke Styx predstavujúca vskutku nevšedný zážitok. Našli pozostatky najstaršieho neolitického obyvateľstva východného Slovenska pochádzajúce spred viac ako 7000 rokov.
Absolvovali sme tzv. malý okruh. Plavba nebola možná v dôsledku veľkého sucha.

Náš program bol priadne nabitý, preto sme uvítali poslednú naplánovanú zastávku Dolná Strehová – Aquatermal.
Termálne kúpalisko v Dolnej Strehovej leží na juhu Slovenska v okrese Veľký Krtíš a počas letnej sezóny ponúka návštevníkom 6 bazénov. Voda s teplotou od 28 do 36 st. C. Relaxácia v nej dobre padla cestou unavené pre unavené telá.

Vrátili sme sa plní zážitkov a informácií, spoznajúc mnoho krásnych zákutí našej vlasti, ktorí mnohí z nás napriek vyššiemu veku ešte nevideli a priblížili sme ich našim vnúčencom. Na záver ešte poďakovanie predsedníčke klubu Mariane Bernátovej za celkovú organizáciu podujatia, Mgr. Magdaléne Skalkovej za profesionálne naplánovanie cesty a Danici Ráchelovej za organizačné zvládnutie nabitého programu.

 

 

 


 

Aktívne leto seniorov

Do letnej sezóny vstúpil náš Klub dôchodcov veľmi aktívne. Už v sobotu 12. mája sme v rámci Levického putovania za vínom na Levickom hrade zabezpečili vínomilcom pod víno tradičné párance i guláš. V sobotu 20. mája sme sa podobne ako vlani zúčastnili podujatia Noc múzeí a galérií vo Vodnom mlyne, ktorý súčasne oslavoval 40. výročie otvorenia tejto expozície Tekovského múzea. Zabezpečili sme kultúrny program i pohostenie pre návštevníkov – tradičné párance i guláš. Vo  Vodnom mlyne zabezpečujeme podobne ako vlani počas sezóny pohostenie v rámci Farmárskych nedelí.

V piatok 22. júna sme prispeli k zdarnému priebehu pálenia Jánskej vatry a osláv Dňa detí na priehrade Lipovina. V sobotu 7. júla sme na Dni obce Santovka ponúkali naše párance a mali aj tam úspech.

Zo zarobených peňazí a s podporou našej obce organizujeme aj zaujímavé poznávacie výlety. Tak sme  24. mája navštívili Vodné dielo Gabčíkovo, Komárňanskú pevnosť a okúpali sme sa vo Veľkom Mederi. V auguste chystáme v rámci projektu „Starí rodičia deťom“ dvojdňový poznávací zájazd po zaujímavostiach stredného a východného Slovenska.

Okrem toho sa chystáme na vyvrcholenie leta – Bátovský jarmok – Festival folklóru, kultúry a tradičných jedál. Pomôžeme pohostením, kultúrnym programom a pomocnú ruku poskytneme našej obci všade, kde to bude potrebné.


 

OSLAVILI SME MDŽ

Stretnutie Klubu dôchodcov v Bátovciach, ktorý pôsobí pri Obecnom úrade, sa konalo 7.marca, teda v predvečer Medzinárodného dňa žien. Preto si rovnako ako každý rok pripomenuli sviatok bytosti, ktoré robia náš svet krajší.

Ani tentoraz na úvod nechýbalo milé  vystúpenie  detí Základnej  školy, ktoré prišli aj napriek tomu, že mali prázdniny. Vystúpili s pásmom, ktoré pripravili pod vedením pani učiteľky Mgr. Zuzky Címerovej.

Potom sa prítomným dámam prihovoril starosta obce, ktorý im poďakoval za to, že  robia náš svet krajší a zaželal im všetko dobré. Každej odovzdal kvet.

Po prípitku, ktorý predniesla predsedníčka klubu Mariana Bernátová, nasledovalo pohostenie, ktoré pripravili samy členky klubu. Bolo výborné, veď o ich kuchárskom umení ide dobrý  chýr do  širokého okolia.


 

Predvianočné stretnutie Klubu dôchodcov

Už tradičné predvianočné stretnutie Kubu  dôchodcov pri Obecnom úrade v Bátovciach sa konalo na Luciu, v stredu 13. decembra v Komunitnom centre. Vo veľkej zasadačke boli pripravené štedrovečené stoly so všetkým, čo na nich má byť.

Na úvod predsednička klubu Mariana Bernátová pripomenula blížiace sa Vianoce a vianočné zvyky ako sa prežívali kedysi a zaželala všetkým šťastné a veselé Vianoce a všetko dobré v novom roku. Nasledovalo tiež už tradičné vystúpenie detí zo Základnej školy pod vedením pani učiteľky Mgr. Zuzany Címerovej s aktuálnymi zvykmi na Luciu a s vianočnými vinšmi a piesňami. Roztomilé vystúpenie detí zožalo zaslúžený potlesk prítomných.

Slávnostný prípitok potom predniesol starosta obce Ing. Peter Burčo. „Bol to  dobrý rok. Aj vďaka vám,“ skonštatoval a pripomenul obecné podujatia v tomto roku, ktorých bolo opäť viac ako vlani a boli úspešne zvládnuté aj vďaka aktívnej účasti seniorov. Zaželal všetkým šťastlivé sviatky v kruhu blízkych a veľa zdravia v novom roku. Keďže členka klubu Lydka Gombíková oslávila okrúhle životné jubileum, zaželal jej všetko najlepšie.

Nasledovala už v predstihu štedrá večera a zábava pri hudobnom sprievode PhDr. Gizely Gunárovej na keyboarde.

Text a fofo: Štefan Ráchela


 

SENIORI SI PRIPOMENULI MESIAC ÚCTY K STARŠÍM

Vo štvrtok 19. októbra pripravilo vedenie klubu  dôchodcov pri Obecnom úrade v Bátovciach pri príležitosti Mesiaca úcty k starším spoločné posedenie v priestoroch Komunitného centra.  Chcelo sa takto poďakovať všetkým členom KD za ochotu prispievať akoukoľvek pomocou ale aj účasťou na aktivitách. Všetkých privítala predsedníčka klubu Mariana Bernátová. „Zajedzte si, vypite si, zaslúžite si. Dnes sa budeme zabávať,“ – povedala.

Za dva roky existencie dokázal klub svoju životaschopnosť. Okrem podujatí v obci začali predávať  seniorky svoje kuchárske umenie aj na podujatiach v okolí a chýr a ich dobrotách sa rýchlo rozšíril. Stali sa stabilnými účastníčkami Farmárskej nedele každú poslednú nedeľu vo  Vodnom mlyne v Bohuniciach a na Malom milom trhu v Súdovciach 1. októbra si na ich párancoch pochutnávali návštevníci z kúpeľov v Dudinciach.

Po pohostení sa začalo spievať za  sprievodu PhDr. Gizky Gunárovej na akordeóne a po chvíli sa aj tancovalo.


 

Gazdovská nedeľa v Bohunickom mlyne

V  sobotu 24. septembra 2017 členovia a členky KD v Bátovciach sa už po tretíkrát zúčastnili podujatia "Farmárska nedeľa", ktorú organizuje Tekovské múzeum v Leviciach v priestoroch Turčanovho mlyna pri Bohuniciach. Bolo zaujímavé pozrieť si výrobky, ktoré predstavovali jednotliví účastníci, v ktorých sa odzrkadľujú ich vedomosti, zručnosti a tvorivosť. Návštevníci sa mohli občerstviť dobrotami, ktoré ponúkali zručné kuchárky a kuchári. Mohli si vybrať od kapustnice, cez osúchy, guľáš až po párance, ale mali možnosť ochutnať aj sladké dobroty.. Aj keď nám počasie nie veľmi prialo, ponúkané dobroty všetkým pochutili. Nakoniec nás rozohnalo prichádzajúce mrholenie. Odchádzali sme spokojní, veď prítomným chutili aj naše dobroty - guľáš a párance.

Text a foto: Mgr. Magdaléna Skalková


 

OBSIAHLE BILANCOVANIE KLUBU DÔCHODCOV

V stredu 23. augusta podvečer sa konala v Komunitnom centre výročná členská  schôdza Klubu dôchodcov pri Obecnom úrade v Bátovciach. V zmysle  štatútu klubu  to bola aj hodnotiaca schôdza. Rokovanie otvorila a účastníkov privítala predsedníčka  klubu Mariana Bernátová. Zvlášť privítala starostu Ing. Petra Burča a učiteľku Základnej školy Mgr. Zuzana Címerovú.

Predsedníčka  klubu vymenovala podujatia v obci, do ktorých sa seniori aktívne zapojili v tomto  roku. Už v januári usporiadali prvé kultúrne predstavenie pred budovou obecného úradu, kde vystúpila Folklórna skupina Borovica spolu s deťmi. Vo februári boli seniori hlavnými organizátormi a aktérmi vydarených fašiangových osláv, ktorých tradíciu sa podarilo obnoviť rok predtým. Nechýbali ani pri Jánskej vatre a Dni detí, ktorý deťom spríjemnili tradičnými dobrotami. Aktívne sa zapojili aj  do príprav na súťaž Dedina  roka, keď priložili ruku ku skrášľovaniu obce i k programu pre hodnotiacu komisiu. Členovia Klubu dôchodcov nesmeli, samozrejme, chýbať ani pri organizácii vrcholného kultúrneho podujatia v obci – Bátovského jarmoku, osláv 980. výročia prvej písomnej zmienky o obci a v rámci toho aj stretnutia rodákov. Do programu podujatia prispela aj Folklórna  skupina Borovica pod vedením Marty Libutkovej a za harmonikového sprievodu Gizely Gunárovej. Za rok existencie skupina umelecky rástla a dokazuje, že má potenciál pre ďalší rast.

Klub dôchodcov sa veľmi úspešne zapojil aj do podujatia Noc múzeí a galérií v expozícii Tekovského múzea Vodný mlyn Bohunice, čo ocenil aj riaditeľ múzea PhDr.  Ján Dano. Chýr o svojom kuchárskom majstrovstve potvrdili členky klubu aj na ďalších podujatiach v mlyne – na stretnutí motorkárov a farmárskej nedeli.

Podarilo sa im zorganizovať, tiež s podporou starostu, aj dva vydarené jednodňové poznávacie zájazdy. V júni navštívili Arborétum Borová hora a Turiec, v auguste, aj s vnúčatami (v rámci projektu „Starí rodičia  deťom“) navštívili Hvezdáreň a planetárium v Žiari nad Hronom a región Rajca. Okrem poznávania sa aj osviežili na kúpalisku, v Turčianskych Tepliciach , resp. Rajeckých Tepliciach.

Mariana Bernátová ocenila pomoc Obecného úradu a samosprávy na čele so starostom Ing. Petrom Burčom, ktorému zvlášť poďakovala. Rovnako ocenila aj spoluprácu v Mgr. Zuzanou Címerovou, ktorá vedie  deti k spolupráci so seniormi.

Potom predniesla podpredsedníčka klubu Mgr. Magdaléna Skalková podrobnú (a celkom optimistickú) správu o hospodárení klubu.

Na úvod diskusie sa starosta obce poďakoval členom klubu za aktívnu činnosť pri zveľaďovaní obce a oživení kultúrneho  života. Podľa neho tí seniori, ktorí sa neprihlásili do klubu, môžu banovať, lebo tam panuje výborná atmosféra. Za spoluprácu s najmladšími Bátovčanmi sa seniorom poďakovala aj Mgr. Zuzana Címerová. V diskusii zazneli návrhy na ďalšie aktivity. Rozhodli sa napríklad oživiť tradíciu osláv SNP pri pamätníku na námestí (a po  schôdzi si nacvičili aj piesne na túto príležitosť).

Keďže  podľa štatútu klubu sa v rámci hodnotiacej schôdze volí aj nový výbor klubu, prebehli teda aj  voľby. Zo 45 členov klubu bolo prítomných 30, takže schôdza bola uznášania schopná.  Do nového  výboru klubu  boli v tajných voľbách zvolení (a na prvom zasadnutí výboru si rozdelili funkcie): Mariana Bernátová - predsedníčka, Mgr. Magdaléna Skalková - podpredsedníčka a pokladníčka, Marta Libutková – členka, Ján Hajdamár - člen, Milan Kuzma - člen, Agneša Liptáková – hospodárka a Danica Ráchelová - tajomníčka. Prítomní schválili správu o činnosti, správu o hospodárení a konštatovali, že Klub dôchodcov pri OcÚ  v Bátovciach pôsobí v zmysle  svojho štatútu.

Klub dôchodcov za 26 mesiacov existencie dokázal svoje opodstatnenie. Seniori výrazne prispeli k oživeniu spoločenského života v obci a dokázali, že nepatria „do starého železa“. Pozývajú medzi seba aj ďalších. Každú stredu o 17. hodine v Komunitnom centre je každý vítaný.

ŠTEFAN RÁCHELA


 

ZA ZAUJÍMAVOSŤAMI RAJECKEJ KOTLINY

Klub  dôchodcov pri Obecnom úrade v Bátovciach zorganizoval aj tieto prázdniny tematický poznávací zájazd „Starí  rodičia  deťom“. O rastúcom záujme a dobrej odozve takýchto zájazdov svedčí aj to, že v stredu ráno bol autobus zaplnený do posledného miesta domácimi.

Prvou zastávkou  bola  Krajská hvezdáreň a planetárium Maximiliána Hella v Žiari nad Hronom. Astronomické zariadenie zaujalo malých i starších účastníkov. Vo Hviezdnej sále v planetáriu s priemerom kupoly 10 metrov sme poznávali oblohu a ďalekohľadom sme pozorovali  Slnko.

Druhou zastávkou boli Čičmany – obec zaujímavá unikátnou starobylou architektúrou, pre ktorú sú typické maľované zrubové drevenice. V roku 1977 bola časť obce vyhlásená za  pamiatkovú rezerváciu ľudovej architektúry. Zaujal  nás aj krásny interiér dreveníc, vystavené obrusy, obrazy a kroje.

Potom sme sa presunuli do Rajeckej Lesnej, kde si pozreli Slovenský betlehem, ktorý vytvoril majster rezbár Jozef Pekár. Na unikátnom diele začal pracovať v roku 1980 a tvoril ho 15 rokov. Expozícia nezobrazuje len Kristovo narodenie v meste Betleheme a jeho život, ale aj dejiny Slovákov a život na dedine. Zastúpené sú tu všetky  slovenské regióny  a ich  dominanty – hrady a katedrály. Celé dielo je dlhé 8,5 metra, široké 2,5 metra a 3 metre vysoké. Spolu je tam rozmiestnených cca 300 postáv, polovica z nich sa pohybuje. Na poschodí sú vystavené drevorezby významných rajeckých rezbárov.

Expozície v Čičmanoch a Rajeckej Lesnej zaujali aj našich najmenších účastníkov a iste prispeli k vytváraniu pozitívneho vzťahu k dedovizni.

Popoludnie patrilo oddychu a kúpaniu. Osvieženie prišlo v horúcom dni každému vhod. Vrátili sme sa už za tmy, unavení, ale plní zážitkov.

 

Text a foto: Danica Ráchelová


 

Prispeli sme k vydarenému Dňu detí a Jánskej vatre.

V piatok 23. júna, v predvečer sviatku Jána Krstiteľa, sa konalo tradičné pálenie Jánskej vatry na priehrade Lipovina spojené s oslavou Dňa  detí. Podujatie pripravili Obec Bátovce, občianske združenie Bátovčan, Dobrovoľný hasičský zbor a do prípravy sa aktívne zapojili aj členovia nášho klubu.
Od rána seniori kúrili pod kotliny a seniorky chystali párance a perky. Už dopoludnia  sa začal „deň detskej radosti“ športovou olympiádou v miestnej Základnej škole. Pre vyhladnuté  deti už čakalo na Lipovine pohostenie – tradičné  dobroty pre nich pripravili členky Klubu  dôchodcov, ktorý pôsobí pri Obecnom úrade. Po pohybe im staromamovské párance a perky deťom padli dobre a len sa tak po nich zaprášilo.

Popoludní potom pokračoval Deň  detí na parkovisku priehrady Lipovina. Tam premiestnili kotliny a pokračovali  v príprave párancov, perkov a gulášu. Aj tie mali úspech, išli poriadne na odbyt a do zapálenia vatry sa všetko minulo.

Keď sa večer začalo hrať Duo Servus, boli to seniorky, ktoré „roztáčali“ zábavu na parkete, či vlastne na asfalte parkoviska.

K vydarenému podujatiu sme výdatne prispeli aj my, čo ocenil aj starosta Ing. Peter Burčo.


 

Boli sme na výlete v Turci

 

V utorok 13. júna zorganizoval  Klub  dôchodcov pri Obecnom úrade v Bátovciach poznávací  výlet do Turca. O 6. hodine ráno nás autobusom vyrazilo 35.

Prvá zastávka bola vo Zvolene, v Arboréte Borová hora. Ranná prechádzka  rozkvitnutým arborétom padla dobre každému. Zamerali sme sa najmä na  ruže, ktorých je tam naozaj ohromujúce množstvo druhov.

Potom sme už mierili do „Turčianskej záhradky“, priamo do jej srdca, do Martina. Tam bola naša prvá zastávka v expozícii Slovenského národného múzea. V sprievode sprievodkyne sme si pozreli kroje z celého Slovenska, ktoré zaujali najmä ženskú časť. Mužov zase zaujímali viac vystavené poľnohospodárske náradia a stroje, ktoré používali naši predkovia.

Na prehliadku Národného  cintorína nám zostala len trištvrtehodina. Tam sme si pozreli hroby našich významných dejateľov.

Ďalšou zastávkou boli Jahodnícke Háje – Múzeum slovenskej dediny. V sprievode erudovaného a zanieteného mladého sprievodcu sme  si pozreli ukážky bývania našich predkov. Boli sem prenesené dedinské stavby z Kysúc, Oravy, Liptova a Turca. Mohli sme nakuknúť aj  do obydlí a spoznať interiér dreveníc. Videli sme  aj drevenú dedinskú školu z Kysúc, krčmu z Oravy a kostol prenesený sem z turčianskej obce Rudno. So záujmom sme si pozreli zájazdový hostinec prenesený sem z Moškovca. Zaujala nás aj drevenica z Oravy, v ktorej bola nakrúcaná Perinbaba, medzi oravskou a liptovskou expozíciou zase pódium, na ktorom bolo robený konkurz pre televíznu folklórnu súťažnú šou Zem spieva. 

Aby sme sa vyhli betónovej ceste medzi Turčianskymi Teplicami a Martinom, išli sme v smere tam popod Malú Fatru a naspäť popod Veľkú Fatru cez známe turčianske dediny Mošovce a Blatnicu.

Aby sme spojili užitočné aj s príjemným, zastavili sme sa v Turčianskych Tepliciach v Aquaparku. Kúpeľ v termálnej liečivej vode nám dobre padol.

Unavení, ale plní zážitkov a poznatkov sme sa vrátili do Bátoviec po 20. hodine. A hneď „zahorúca“ sme sa už po ceste dohodli, že v auguste zorganizujeme ďalší výlet . Po Turčianskej kotline by sme chceli poznávať Rajeckú kotlinu.

Danica Ráchelová,  tajomníčka Klubu dôchodcov

foto: Ladislav Kútik, Danica Ráchelová

 


 

Vďaka Bátovčanom ožil Vodný mlyn v Bohuniciach

Do organizácie podujatia Noc múzeí a galérií v expozícii Tekovského múzea Vodný mlyn Bohunice v sobotu 20. mája sa zapojili aj Bátovčania. Po vlaňajšej úspešnej účasti poverilo múzeum náš Klub dôchodcov, aby prevzal záštitu nad kultúrnym programom.  Seniori oslovili k spolupráci aj Základnú školu v Bátovciach.

Bátovskí seniori vystúpili s  folklórnym pásmom „Prechádzka bátovským chotárom“ a s pásmom starých menej známych piesní „Oprášené piesne“. Deti ZŠ vystúpili s rozprávkovým pásmom Pampúšik, ktoré s nimi nacvičila Mgr. Zuzana Címerová. S folklórnym pásmom vystúpili aj Detský folklórny  súbor Pečeničan, kde účinkujú aj bátovské deti.

Šikovné seniorky obohatili ponuku aj tradičnými jedlami, ktoré mali veľký úspech. Párance a perky išli na dračku.
Podujatiu prialo aj počasie a návštevníci, najmä rodiny s deťmi, strávili v prekrásnom areáli príjemný deň.

Štefan Ráchela

Foto: Zdeněk Fořt


 

Oslávili sme jubileum najstaršieho člena

Sedemnásteho apríla sa  dožil 90 rokov najstarší člen Klubu  dôchodcov v Bátovciach (a najstarší muž v našej obci) pán Ján Rievaj. Takže stretnutie klubu v stredu 19. apríla sa nieslo v slávnostnom duchu. Vedenie klubu pripravilo priateľské posedenie. V príjemnom prostredí sa spomínalo i spievalo. Oslávenec ešte stále hospodári na svojom gazdovstve v Jalakšovej. Aj v období tohtoročných Veľkonočných sviatkov mu na hospodárstve pribudli ďalšie jahnence.

Pánovi Rievajovi želáme do ďalších  rokov dobré zdravie a veľa spokojnosti.

-šr-

Foto: Mgr. Magdaléna Skalková


 

Deň žien po bátovsky

Toto stredajšie stretnutie členov Klubu dôchodcov v Bátovciach malo slávnostnejší charakter ako inokedy. Veď bol 8. marec – Medzinárodný deň žien, a ten si ešte stále väčšina z nás pripomína.
Na úvod prišiel svoje seniorky pozdraviť starosta obce Ing. Peter Burčo. Každá prítomná dostala kvet. Starosta všetkým poprial všetko dobré a poďakoval sa im za spoluprácu. Veď práve ženská časť Klubu dôchodcov je nielen najpočetnejšia, ale aj najaktívnejšia v zapájaní sa do kultúrno-spoločenského života v obci.
Potom už tradične s kyticou básničiek, pesničiek a tanca vystúpili deti miestnej základnej školy pod vedením pani učiteľky Mgr. Zuzany Címerovej. Milé vystúpenie odmenili oslávenkyne potleskom i pohostením.
Nasledovalo neformálne posedenie zakončené už tradične spevom za harmonikového doprovodu Gizky Gunárovej do neskorého večera.


 

BÁTOVSKÉ DÔCHODKYNE OBDAROVALI POSTIHNUTÉ DETI

Už tradičným účastníkom Bátovských vianočných trhov je aj agilný Klub dôchodcov pri Obecnom úrade. Aj tohto roku ponúkali výrobky šikovných rúk svojich členiek – vianočné sladkosti a ozdoby. Nie všetko z bohatej ponuky sa predalo, preto sa rozhodli s tým, čo nepredali obdariť deti. A tak po dohode s vedením Spojenej školy v Leviciach navštívili na Mikuláša v utorok 6. decembra 2016 Špeciálnu základnú a materskú školu na Ulici 29. augusta a darčeky odovzdali deťom osobne. Deti im ako poďakovanie pripravili milé vystúpenie, keď im s pomocou paní učiteliek zaspievali a zatancovali. Bátovské seniorky aj takto prispeli k napĺňaniu ducha Vianoc.
Foto: Mgr. Magdaléna Skalková


 

Bátovskí seniori v Bratislave

V pondelok 24. októbra zorganizoval Klub dôchodcov v Bátovciach návštevu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy. Nebolo to žiadne cestovanie za nákupmi, ale putovanie za pamätihodnosťami, zaujímavosťami, ktoré vyvrcholilo návštevou Národnej Rady SR a reprezentačných priestorov Bratislavského hradu.
Prehliadku mesta sme začali na petržalskej strane Dunaja, odkiaľ sme prešli novým Starým mostom cez Dunaj, prešli sme nábrežím k novému Slovenskému národnému divadlu, vrátili sme sa na Šafárikovo námestie, prešli sme starým mestom popri Hviezdoslavovom divadle, popri starom SND a Hviezdoslavovym námestím, popod Michalskú bránu ku Prezidentskému palácu.
Potom sme sa vyviezli trolejbusom k hradu, kde nás čakal bonbónik – prehliadka NR SR a reprezentačných priestorov v Bratislavskom hrade. Jednou z priorít Kancelárie NR SR je sprístupniť parlament verejnosti a uľahčiť osobný kontakt občanov s poslancami. Cieľom Projektu Otvorený parlament je, aby sa občania prostredníctvom prehliadok a exkurzií mohli oboznámiť s procedúrou a pravidlami parlamentnej práce priamo na mieste. Vo vestibule sa nás ujal Mgr. Ľubomír Adamišin z komunikačného odboru NR SR. Treba povedať, že sa nám venoval naozaj celou dušou. Najskôr nás oboznámil s históriou slovenského parlamentarizmu. Potom nás previedol priestormi. Mali sme vlastne šťastie, že pondelok nebol rokovací deň, lebo sme mali prístup na miesta, kde by sme sa počas rokovania neboli dostali.
Potom sme tunelom, ktorý spája budovu parlamentu s hradom prešli do hradu (to sa tiež málokomu podarí), kde sme si reprezentačné priestory, ktoré využíva NR SR, prezident a vláda SR . Vďaka pánovi Adamišinovi sme sa dozvedeli mnoho zaujímavostí o fungovaní NR SR, o histórii hradu a umeleckých pokladoch, ktoré skrýva. Patrí k tým ľuďom, ktorí svojim zamestnaním naozaj žijú a berú ako poslanie. Aj touto cestou mu vyjadrujeme poďakovanie. A naše pozvanie do bátovských ľochov pre neho platí.


 

Ustanovujúce stretnutie Klubu dôchodcov

Na prvom oficiálnom stretnutí za účelom založenia základnej organizácie Jednoty dôchodcov na Slovensku a Klubu dôchodcov sa stretlo v utorok 30. júna 2015 podvečer v Komunitnom centre v Bátovciach 25 seniorov privítal ich starosta obce. Ing. Peter Burčo a vyjadril im podporu, ktorú avizovali na júnovom zasadnutí aj poslanci Obecného zastupiteľstva. Zaželal im veľa úspechov
S účelom vzniku dvoch organizácií a náplňou práce ich oboznámili Danica Ráchelová Marianna Bernátová. ZO JDS vznikne ako organizácia celoslovenskej organizácie seniorov, Klub dôchodcov bude obecnou záujmovou organizáciou slúžiacou na pravidelné stretávanie sa a realizáciu bátovských seniorov. Stretávať sa budú v Komunitnom centre.
Predsedníčka okresnej organizácie JDS Elena Kolmanová informovala o poslaní celoslovenskej organizácie seniorov, ktorá vznikla v roku 1990 a je partnerom ústredných orgánov štátnej moci pri obhajobe záujmov seniorov a pri napĺňaní ich aktívnej staroby. Levická okresná organizácia má 27 základných organizácií s 2160 členmi a je najväčšou záujmovou organizáciou. Kolmanová informovala o aktivitách JDS a vyzvala Bátovčanov, aby sa do nich tiež zapájali, s tým, že budú môcť využívať aj výhody, ktoré členstvo poskytuje. Už 3. júla budú v Leviciach okresné športové hry seniorov, v jeseni prehliadku speváckych súborov seniorov, organizujú aj okresné pikniky.
V ďalšom si účastníci vyplnili prihlášky a zvolili si päťčlenný výbor a trojčlennú revíznu komisiu ZO JDS. V rámci Klubu dôchodcov si dohodli prvú spoločnú opekačku v stredu 8. júla o 17. hodine v Gazdovskom dvore, kde si dohodnú plán činnosti a rozdelia funkcie vo výbore. Na toto stretnutie srdečne pozývajú všetkých bátovských dôchodcov.


 

dnes je: 21.10.2019

meniny má: Uršuľa

podrobný kalendár

ÚvodÚvodná stránka