Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Akcie v obci

FAŠIANGY VYVRCHOLILI SPRIEVODOM A POCHOVANÍM BASY

V roku 2015 sa členky Klubu dôchodcov pri Obecnom úrade v Bátovciach rozhodli obnoviť tradíciu fašiangov. Napriek tomu, že sa fašiangy v tejto obci už mnoho rokov neoslavovali,  nápad sa ujal. Sily spojili starší pamätníci i mladí nadšenci a s podporou obce vznikla pekná tradícia - ďalší kamienok do pestrej mozaiky kultúrnospoločenských podujatí v obci.

V sobotu 10. februára krátko po poludní sa na námestí pred Gazdovským dvorom začali zhromažďovať čudesné postavy od výmyslu sveta. A schádzali sa aj zvedaví diváci. Na úvod všetkých privítala predsedníčka Klubu dôchodcov Mariana Bernátová a uviedla vystúpenie detí Základnej školy v Bátovciach. Nasledovalo fašiangové pásmo v roztomilom podaní detí. K zachovávaniu folklórnych tradícií deti vedú pani učiteľky Mgr. Zuzana Címerová a Ing. Mária Špisárová.
Potom sa hore námestím pohol pestrofarebný sprievod. Do kroku, do tanca i do spevu hrala Ľudová hudba Hravé struny z Ružomberka a harmonikár Janko Šiška z Levíc. Bátovcami prechádzajúci  vodiči museli počítať so zdržaním, nakoľko ich zastavovali neodbytná cigánka a prepustila ich iba po vyplatení mýta. Sprievod  bol plný spevu, smiechu a zábavy. Veru, nikto by nebol predpokladal, že pod  tými jašiacimi sa maskami sa  skrývajú inak veľmi vážne a veľavážené  dámy stredného a vyššieho stredného  veku, babky a prababky, magistry aj inžinierky.

S nápadom organizovať oslavy fašiangov prišla predsedníčka Klubu dôchodcov Mariana Bernátová. Vlani bola v úlohe kráľovnej, tohto roku  kráčala v čele sprievodu ako mladý zať, mladú nevestu jej robil Jaroslav Maťo.

„Môj nápad s fašiangovým sprievodom pred dvoma rokmi sa stretol s podporou členov nášho klubu i starostu obce. Napísala som scenár, nacvičili sme program a podujatie malo dobrú odozvu. A tak sa na fašiangy tešíme každý  rok,“ spokojne konštatovala predsedníčka klubu.

Z množstva masiek zaujali aj Lýdia Gombíková ako Marfuša, Jana Kulovová ako Nastenka a Jozef Priebera ako Ivan. „Inšpirovali sme sa našou obľúbenou rozprávkou Mrázik,“ povedala Lýdia Gombíková, ktorá si niesla ťažký vrkoč v  rukách.

Ani deti nezaostávali v nápaditosti za seniormi. Zaujala napríklad Alžbetka Záhorcová ako kráľovná noci.

Viaceré bátovské rodiny sa na príchod sprievodu prinášajúceho dobrú náladu aj dobre pripravili a prichystali im bohaté pohostenie. A do starých detských kočikov im nezabudli pribaliť klobásu, slaninu, aj niečo na zapitie. Za odmenu „fašangoši“ gazdiné aj gazdov patrične vykrútili v tanci.
Sprievod, ku ktorému sa pripojili mnohí ďalší Bátovčania, prešiel hlavnými ulicami obce a vrátil pred Gazdovský dvor. Tam všetkých privítal starosta obce Ing. Peter Burčo a zaželal im dobrú zábavu s ľudovou hudbou Hravé struny až do pochovávania basy. Za rezkých  tónov potom tancovali malí i veľkí, až kým nepriniesli na márach veľkého náreku plačiek basu. Po obhliadke lekárom MUDr. Exitusom sa dostali k slovu farár, rechtor a miništranti, aby vykonali pohrebný obrad.
Potom sa ujali spevu rechtor a farár: „Na známosť sa všetkým dáva, že sa naša basa Róza už pochováva. Nastala smutná hodina. V bohu odpočívaj basa premilá, veľa radosti si nám urobila...“
Pokračovali pohrebné melódie s vtipnými textami glosujúcimi aktuálne dianie v obci i v štáte. Interpretačnými výkonmi sa blysli najmä Ján Hajdamár ako farár, Marek Dodok ako rechtor i Milena Dodoková ako cigánka.
Potom basu odniesli na veľkého náreku plačiek, ktoré sa na ňu vrhali.

Na záver sa tajomníčka Klubu dôchodcov Danica Ráchelová poďakovala za účasť deťom základnej školy, muzikantom, všetkým účinkujúcim i tým, ktorí ochotne privítali fašiangový sprievod doma.

Štefan Ráchela


 

Vianočné trhy spojené s príchodom Mikuláša

Tradičné Bátovské vianočné  trhy spojené s príchodom Mikuláša sa konali v nedeľu 10. decembra v Gazdovskom dvore, kde sa po dvoch rokoch opäť  presunuli z Divadla Pôtoň. O 12. hodine bolo v 20 predajných stánkoch všetko prichystané pre  tých, čo chceli nasať v predstihu atmosféru Vianoc. Nechýbali vianočné ozdoby, všetko originálne výrobky. V ponuke boli aj včelárske produkty, bylinky a bylinkové čaje. Podávala sa kapustnica, pečené klobásy, párance, haruľový koláč, "mastný chleba s cibuľou". Na zohriatie bol punč, varené víno či medovina. Okrem zamestnancov Obecného úradu a členov kultúrnej komisie sa do organizácie podujatia zapojili aj spoločenské organizácie v obci.

Popoludní sa začal kultúrny program. Po úvodnom príhovore starostu obce Ing. Petra Burča s pásmom vianočných piesní a vinšov vystúpila spevácka skupina pri Klube dôchodcov, na keyboarde ju sprevádzala PhDr. Gizela Gunárová. Po nich vystúpila Spevácka skupina Bátovčan so svojimi osvedčenými hitmi, s ktorými žnú úspechy blízko i ďaleko.

A potom už prišiel dlho očakávaný Mikuláš v sprievode anjela a čerta. Priniesli kopu darčekov pre deti. Tie si však odmenu museli najskôr zaslúžiť. Najskôr vystúpili deti z Materskej školy s pásmom piesní, ktoré s nimi nacvičili pani učiteľky. Mikuláš ich zato odmenil darčekmi. Potom ukázali, čo vedia, deti zo Základnej školy. Aj ony boli odmenené darčekmi.

Organizátorov nepríjemne zaskočilo počasie, popoludní sa rozfúkal silný ľadový vietor, takže všetci zúčastnení si zaslúžia uznanie.

„Ďakujem všetkým organizátorom, predajcom aj účinkujúcim. Počasie nám až tak veľmi nevyšlo, snáď o rok bude krajšie...“ zhodnotil podujatie starosta Ing. Peter Burčo.

Text: Štefan Ráchela.

Foto: Laco Kútik, Štefan Ráchela


 

Posedenie so seniormi pri príležitosti Mesiaca úcty k starším

Každoročné stretnutie so seniormi sa konalo v nedeľu 5. novembra popoludní v Divadle Pôtoň. O kultúrny program sa aj tohto roku postarali domáci. Veď hudobníkov, spevákov a hercov bolo v Bátovciach vždy dosť (a podľa účinkujúcich detí aj bude).

Na úvod sa prítomným prihovoril starosta Ing. Peter Burčo:

„Vážení občania, milí naši seniori, priatelia, milé deti, dovoľte mi v mene svojom, ale hlavne v mene obce Bátovce privítať vás na dnešnom podujatí, ktoré sa koná pri príležitosti mesiaca úcty k starším. Mesiacom úcty k starším je síce október, ale keďže sme mali v októbri každý víkend nejakú akciu, rozhodli sme sa stretnutie s vami posunúť na prvú novembrovú nedeľu. Cieľom tohto posedenia je, aby sme vám v prvom rade poďakovali za roky, ktoré ste tu, medzi nami, ale aj aby sme vám vytvorili priestor, aby ste sa medzi sebou mohli porozprávať, pospomínať. Do ďalších dní a rokov vám želám veľa pokoja, zdravia,  pohodu. Verím, že program, ktorý si pre vás pripravili niektorí členovia Klub dôchodcov a aj naše deti bude, takou čerešničkou na torte.“

Potom sa ujala slova Marta Libutková, ktorá bola scenáristkou, režisérkou i účinkujúcou v programe, ktorý pripravili členovia Klubu dôchodcov pri OcÚ spolu s deťmi s Detského folklórneho  súboru Pečeničan (v ktorom účinkujú deti zo MŠ a ZŠ Bátovce). Hudobnoslovné pásmo nazvali „Takí sme boli“ a priblížili v ňom etapy života skôr narodených.

„Život človeka sa začína detstvom, preto začíname ním. Aj keď je naše detstvo pre nás už dosť vzdialené, je v nás hlboko zakorenené a všetky tradície a zvyky sú  hlboko v nás. Naše vnúčatá a pravnúčatá už žijú úplne ináč. Rozhodli sme sa, že naše detstvo nám prídu pripomenúť naše deťúrence, šikovné, milé z DFS Pečeničan a vrátia nás do detstva, v ktorom sme sa my hrávali na lúkach. Pozývam na javisko mojich kamarátov, my im budeme robiť „křoví“ a budem sa spolu s vami vracať do minulosti,“ 

Na úvod zahrali deti navštevujúce Základnú umeleckú školu - Sárinka Škorecová na keyboarde, Agatka Števčaťová na husliach a Maťko Ďurček na akordeóne. Potom nasledovalo pásmo piesní a tancov, ktoré s deťmi nacvičila pani učiteľka Mgr. Zuzka Címerová. Pri poslednej piesni „Anička“ sa k deťom pripojili aj seniori, a to  bolo najkrajšie. Potom už patrilo pódium seniorom, ktorí zaspievali i zahrali scénky, v ktorých si dokázali urobiť srandu aj zo staroby a rozosmiať rovesníkov  v publiku.

Nasledovalo každoročné blahoželanie jubilantom, ktorí dosiahli v tomto roku 80, 85, 90 a 95 rokov. Starosta im daroval kvet a vecné darčeky. Za jubilantov sa prihovorila pani Oľga Takáčová.  Poďakovala sa za darčeky, za toto podujatie i za starostlivosť, ktorú seniorom venuje obec na čele so starostom.

Kultúrny program potom vrcholil vystúpením Mužskej speváckej skupiny Bátovčan, ktoré uvádzal vedúci Peter Frank. So spevákmi si zaspievala celá sála a niektorí si aj zatancovali.

Posledným bodom programu bolo pohostenie, po ktorom pokračovala voľná zábava do večera.

Autor textu: Štefan Ráchela

Autor fotografií: Zdeněk Fořt


 

Pietny akt a požehnanie kríža na cintoríne

Pietny akt pri príležitosti pamiatky zosnulých, ktorý sa koná každoročne na cintoríne v Bátovciach mal  tohto roku slávnostnejší charakter ako zvyčajne. V rámci neho bol totiž požehnaný kríž, ktorý bol vyrobený z milodarov pri príležitosti ekumenickej bohoslužby pri stretnutí rodákov v auguste tohto roka. Stretnutie rodákov bolo súčasťou osláv 980. výročia prvej písomnej zmienky o obci. Kríž bol osadený pri dome smútku v posledný októbrový deň.

Prvého novembra popoludní na úvod ekumenickej slávnosti zaznel na cintoríne Zbor židov z opery Nabucco Giuseppe Verdiho v podaní spevokolu Sonáta pri Zbore Evanjelickej cirkvi a.v., ktorý nedávno oslávil 20. výročie svojho vzniku. Potom sa prítomným prihovoril starosta obce Ing. Peter Burčo:

„Je tu jeseň, opäť padá lístie, príroda sa pripravuje na zimu, oblohou sa prevaľujú olovené mračná a k nám prichádzajú spomienky. Dnes spomíname viac ako inokedy na  tých, ktorí chýbajú blízkym, priateľom. Prvé novembrové dni patria pamiatke zomrelých, spomienke na svojich najdrahších. Preto sa vám, vážení občania, prihováram v mne obce, aby sme spolu položili kytice spomienok na hroby tých, ktorí nás už opustili.“

Potom matrikárka Erika Kopanicová prečítala zoznam tých Bátovčanov, ktorí dopísali svoju knihu  života v období od 1. novembra 2016 do 31. októbra 2017.

Nasledovali príhovory  duchovných.

Za Rímskokatolícku cirkev to bol krupinský kaplán Mgr. Michal Válka. Ten ospravedlnil neprítomného domáceho pána farára PhDr. Mariána Děda, PhD, ktorý sa slávnosti nemohol zúčastniť. Pripomenul, že sviatok zosnulých by mal v nás vyvolávať spomalenie, stíšenie, pokoj,  poďakovanie Pánu Bohu a pripomenutie, že aj my raz budeme tam, kde sú naši blízki zosnulí.

Za Evanjelickú cirkev a.v. sa prihovorila zborová pani farárka Mgr. Zorica Horáková. Zamerala svoj príhovor na symbol kríža, ktorý mali onedlho požehnať a pripomenula  aj 500. výročie reformácie..

Po ďalšej piesni spevokolu Sonáta sa duchovní presunuli ku krížu, ktorý požehnala pani farárka a nasledovala spoločná modlitba Otčenáš.

Na bátovskom cintoríne pribudol kríž, ktorý má symbolizovať nádej, lásku a porozumenie medzi všetkými ľuďmi vo všetkých časoch. Bátovskí rodáci sa aj takýmto chvályhodným činom nezmazateľne zapísali do dejín svojej rodnej obce.


 

SPEVOKOL SONÁTA OSLÁVIL 20. VÝROČIE

Spevokol Sonáta pri Zbore Evanjelickej cirkvi a.v. v Bátovciach si pripomenul v nedeľu 22. októbra popoludní 20. výročie  svojho  vzniku slávnostným koncertom. V evanjelickom kostole zaspievali naštudované piesne  za sprievodu varhán a dirigovania Ing. Viery Gašpárovej, ktorá súbor vedie. Piesne  dopĺňalo kultivované a kultivujúce sprievodné slovo zborovej farárky Mgr. Zorice Horákovej, ktorá je aj členkou spevokolu. Dozvedeli sme sa nielen o histórii spevokolu, ale aj zaujímavé informácie o jeho repertoári.

Spevokol okrem duchovných piesní, ktoré sú, samozrejme,  podstatnou časťou jeho repertoáru, ukázal svoje kvality aj v hudobnej klasike. Nechýbala napríklad hymna našej spoločnej Európy - Beethovenova Óda na radosť. V premiére ju zaspievali v nedeľu Svätej Trojice 30. mája 2010 pri príležitosti posviacky kostola po jeho rekonštrukcii za  prítomnosti Jej Excelencia Trine Skymoen, veľvyslankyne Nórskeho kráľovstva. Túto pasáž ukončil Zbor židov z opery Nabucco Giuseppe Verdiho.

Súčasťou repertoáru sú aj  ľudové piesne, hlavne miestne, bátovské. Za účelom ich zachovania s osobitným zanietením vytvorili Spevník  ľudových piesní z bátovského  chotára. Viaceré z piesní otextoval evajelický a.v. farár, bývalý člen spevokolu Mgr. Daniel Šovc, napr. Modlitbu za národ k hudbe Vangelisa k filmu Dobytie raja. Čestné miesto má v repertoári súboru aj Eugen Suchoň, tvorca prvej slovenskej národnej opery Krútňava vytvorenej na motív novely Mila Urbana Za vyšným mlynom. Zaspievali pieseň „Aká si mi krásna“, ktorú skomponoval Suchoň ako 24-ročný pôvodne pre žiacky zbor. Autorom textu je Peter Bella-Horal, básnik a prekladateľ, pisár na ministerstve dopravy v Budapešti, ďaleko od Slovenska, jeho hôr a dolín vzdáva hold jeho prírode  a vyznáva sa k láske k materinskej reči.

Výkony spevákov zvýraznila výborná akustika neogotickej katedrály (ktorá by naopak, odhalila každý falošný  tón).  Súbor potvrdil svoje kvality a ukázali sa plody dlhoročnej systematickej práce. Pani farárka pripomenula zásluhy tých, ktorý sprevádzali súbor od jeho vzniku. V roku 1997 ho založil a viedol farár Mgr. Rastislav Hargaš, po´jeho odchode ho viedla Mgr. Alena Mišovýchová. Po jej  odchode až do dodnes vedie  súbor Viera Gašpárová. Od  roku 2003 sa  súbor každoročne  zúčastňuje na prehliadkach spevokolov Nitriansko-Dunajského seniorátu. Zo šestnástich zakladajúcich členov dnes v ňom pôsobia  piati.

Pani farárka sa na záver poďakovala za hojnú účasť publiku. Za  členov súboru odovzdal vedúcej spevokolu Ing. Viere Gašpárovej kyticu kvetov člen spevokolu Ľubomír Fiťka.

Poldruhahodinový maratón piesní a hovoreného slova sa nikomu nezdal  dlhý.  Dôkazom  bol aj záverečný standing ovation. Ďakujeme spevokolu Sonáta za pekný umelecký a duchovný zážitok a želáme im do ďalších rokov veľa úspechov, aby aj naďalej rozdával radosť svojim spevom.


 

Poďakovali sme sa za úrodu

Október – všetko ber. Je tu čas hlavného zberu plodov zeme z polí, záhrad a vinohradov. Aj  tohto roku sme boli napriek suchému letu obdarovaní bohatou úrodou. Nie je to samozrejmosť vždy a všade. Kresťania za také dary ďakujú Bohu. Túto tradíciu zachovávajú aj v našej obci. Nedeľa 1. októbra bola dňom poďakovania za úrodu v oboch našich kostoloch.

V rímskokatolíckom kostole Svätého Martina v Bátovciach 2. ročník roľníckej nedele – poďakovania za úrodu. V patrične plodmi zeme vyzdobenom kostole celebroval  svätú omšu zvolenský  dekan Mons. doc. ThDr Vojtech Nepšinský, PhD. Ako povedal v homílii, žijeme v úrodnom kraji, netrpíme hladom ani nedostatkom a za takéto dary sa treba Pánovi poďakovať.  Okrem darov zeme boli ozdobou bohoslužby aj piesne  v podaní speváckeho cirkevného zboru. Správca farnosti PhDr. Marián Děd PhD. sa na záver poďakoval všetkým, ktorí prispeli k výzdobe kostola  a k takému zdarnému priebehu bohoslužieb.

Každoročne ďakujú za úrodu aj v Evanjelickom kostole. Takže aj neogotickú katedrálu zdobili v nedeľu vďaka šikovnosti členov zboru evanjelickej cirkvi a.v. plody zeme. Potrebu poďakovania za úrodu pripomenula počas služieb Božích vo svojej kázni aj zborová farárka Mgr. Zorica Horáková.

Je  dobre, že zachovávame tradície predkov. Veď, ako sa hovorí: Márne sú ľudské namáhania bez Božieho požehnania.

Štefan Ráchela


 

Oslavy 73. výročia Slovenského národného povstania

V predvečer 73. výročia Slovenského národného povstania sa konali na námestí pri pamätníku obetiam 1. a 2. odboja oslavy tohto významného míľnika našich dejín. Tradičné kladenie vencov sa podarilo opäť spojiť s oslavou za účasti verejnosti.
Na úvod položili vence k pamätníku hostia z Levíc - poslanec VÚC Nitrianskeho kraja JUDr. Ján Janáč, poslanec VÚC Ing. Alexander Bačík, prednosta Mestského úradu v Leviciach Ing. Rastislav Juhár, riaditeľ Slovenskej správy ciest, stredisko Levice Ing. Peter Drábik a starosta obce Nová Dedina Ing. Pavol Novák. Potom položili veniec predstavitelia samosprávy obce – zástupca starostu Bátoviec Ladislav Címer a poslankyňa OcÚ Danica Ráchelová. Nasledovala báseň v podaní žiačky miestnej Základnej školy Sašky Valentíkovej. S príhovorom vystúpil najskôr zástupca starostu Ladislav Címer, ktorý pripomenul význam povstania, obete z radov povstalcov, medzi ktorými boli aj Bátovčania a zdôraznil povinnosť vystúpiť proti prejavom každej totality. Po ňom vystúpil s prejavom poslanec VÚC Nitrianskeho kraja JUDr. Ján Janáč, ktorý upozornil na narastajúce prejavy fašizmu v našej spoločnosti a povinnosť postaviť sa proti nim.
Na záver spomienkovej oslavy zaspievala spevácka skupina Klubu dôchodcov pri Obecnom úrade partizánsku pieseň „Tichá noc, tmavá noc“.


 

BÁTOVSKÝ JARMOK - FESTIVAL FOLKLÓRU, KULTÚRY A TRADIČNÝCH JEDÁL, TOHTO ROKU ROK SPOJENÝ S 980. VÝROČÍM OBCE

V sobotu 5. Augusta po piatykrát otvorilo „mesto kráľovien“ svoje brány  festivalom folklóru, kultúry a tradičných jedál, ktorý sa po tretíkrát konal ako Bátovský jarmok. Okrúhle výročie prvej písomnej zmienky o obci si Bátovčania pripomenuli aj stretnutím rodákov, ktorí sem zavítali v hojnom počte zblízka i zďaleka. Aj preto sa tohtoročný program začal  spoločnou ekumenickou bohoslužbou v Evanjelickom kostole. Nasledovala prechádzka obcou a spoločný obed.

Pripravené boli aj sprievodné podujatia. V historickej „Kúrii“ si mohli návštevníci pozrieť ľudovú pamätnú izbu a múzeum „kuriozity  socializmu“. V rámci jarmoku bola aj prezentácia a ukážky remesiel a ručných prác.

K tradičnému jarmoku patrí aj tradičná gastronómia. Ponúkali guláše, perkelt, kačacinu, lokše, párance, perky, osúchy, halušky, podplamenníky, trdelníky. V jedinečnej pivnici pod Gazdovským dvorom ponúkalo svoje vína Vinárstvo Muráni z Čajkova.

Kultúrny program v Gazdovskom dvore sa začal napoludnie vystúpením ľudovej hudby Podjavorská muzika.

Oficiálne slavnostne otvorenie Bátovského jarmoku sa začalo krátko popoludní spoločnou piesňou v podaní Mužskej speváckej skupiny Bátovčan a Destského  foklórneho súboru Pečeničan (v ktorom začínajú svoje poznávanie ľudových tradícií deti z Pečeníc, Bátoviec a Jabloňoviec).  Účastníkov osláv privítal vedúci mužskej skupiny Bátovčan Peter Frank, ktorý pozval na pódium starostu obce Ing. Petra Burča.

„Vážený pán poslanec NR SR Marián Kéry, vážení kolegovia starostovia,  kolegyne starostky, vážení predstavitelia  štátnej a verejnej správy. Je mi veľkou  cťou, že sa vám môžem prihovoriť pri takejte významnej príležitosti v čase, keď si spoločne pripomínáme 980.  výročie  prvej písomnej zmienky o našej obci a zároveň otvárame tradičný Bátovský jarmok.

Starosta pripomenul bohatú  históriu Bátoviec tesne spätú so stáročnými dejinami celého územia. Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1037v súvisosti so založenim Kláštora sv. Maurícia v Bákonybélyi vymenovaním mejetkov, ktorými ho obdarúva uhorský kráľ Štefan, medzi ktorými sú aj Forum regine (trh kráľovnej) – Bátovce. Druhý krát sú Bátovce doložené v listine z roku 1086, kde figurujú aku mercatum regine. Ide o opätovné potvrdenie výsad tohoto kláštora uhorským kráľom Ladislavom. Ako mestú sú Bátovce označované v mnohých prameňoch zo 14. storočí  prvýkrát roku 1327,

„Možno si  to my v našom každodennom zhone ani neuvedomujeme, ale čriepky historie, našej krásnej obce napĺňame konkrétnymi činmi aj v súčasnosti. Je dôležité obzreť sa späť,  do minulosti, ktorú môžeme zhodnotiť a poučiť sa z nej.“

Podľa Burča stoja pred súčasníkmi ešte väčšie výzvy  ako pred generáciou našich predkov. Napríklad v oblasti energetiky, dopravy,  pracovných miest, kvality vody  či ovzdušia. Kvalitu života neovplyvnňuje iba vláda, ale  aj obec či mesto a každý z nás. V Bátovciach sa podľa starostu treba zamerať najmä na poskytnutie kvalitného základného vzdelania mládeži, možnosti bývania mladej generácie a skvalitnenie starostlivosti o seniorov.  Vyjadril presvedčenie, že sa súčasníci s výzvami popasujú rovnako dobre ako kedysi ich predkovia. Bátovce ležia v centre Bátovskej kotliny, historicky  boli jej prirodzeným centrom a majú ambíciu ním aj zostať v budúcnosti.

„Na záver chcem vyjadriť poďakovanie všetkým, ktorí sa zaslúžili o rozvoj obce, aj všetkým vám, ktorí sa o rozvoj našej obce staráte teraz svojou činnosťou, aktivitami a prácou. Ďakujem všetkým, ktorí ste prispeli k organizácii tohto podujatia, lebo bez vašej obetavej práce  a vášho obetovaného času by sme to nezvládli. Na záver všetkým obyvateľom Bátoviec blahoželám k ich  sviatku a želám vám, aby Bátovce boli pre vás  tým najlepším mestom na Zemi pre spokojný a šťastný život,“ zdôraznil v príhovore

Potom pozval na pódium poslanca NR SR Mariána Kéryho. Ten pripomenul význam poznania histórie. Pre rozvoj každej obce mali podľa neho v histórii najväčší význam tri skupiny obyvateľov – starostovia, učitelia a kňazi. Kéry pripomenul, že 4. novembra sa konajú župné voľby a vyzval občanov, aby sa na nich zúčastnili.

Nasledovalo oceňovanie. Pri príležitosti 980. výročia prvej písomnej zmienky o Bátovciach odvzdal starosta Cenu Bátoviec Ing. Jaroslavovi Kurejovi, predchádzajúcemu starostovi, paniam Marte Chrobákovej  a Emílii Maľovej, seniorkám, bez ktorých sa nezaobíde žiadne podujatie v obci a Mgr. Zuzane Címerovej, učiteľke ZŠ Bátovce za aktívnu spoluprácu s obcou.

Domáca Mužská spevácka skupina Bátovčan zaspievala  pásmo svojin najobľúbenejších piesní. Chlapi ukázali, prečo v blízkom i ďalekom okolí ich popularita rastie. Podobne jako vlani hostiteľsky s nimi vystúpili vystúpili aj Selenčanka Natalija Šimonjij (zo Selenče v srbskej  Vojvodine) a domáca Zuzka Bohátová Hansková.

V pestrom bloku potom vystúpila Folklórna skupina Baďančanka a ešte raz aj Podjavorská muzika, Spevácka skupina Borovica pru Klube  dôchodov v Bátovciach a Detský  folklórny  súbor Tekovanček. Podvečer vystúpi rodák zo susedných  Jabloňoviec, predstaviteľ staršej generácie slovenskej popmusic známy z repete, Miroslav Švába. Kultúrny program vrcholil večer vystúpením hudobnej skupiny Hrdza. Predpoklad organizátorov sa naplnil a Gazdovský dvor sa večer zaplnil najviac.

Už za tmy sa potom začala v Gazdovskom dvore tanečná zábava s bratislavskou country skupinou „Veď skúsme“. A niektorí pokračovali ešte aj po tom, čo kapela skončila.

Bátovčania oslávili jubileum ako sa patrí. Tak už sa pomaly načim chystať na milénium o 20 rokov.

Text: Štefan Ráchela, Foto: Zdeněk Fořt


 

Tradičné stavanie mája 2017

Aj námestie „mesta kráľovien“ už zdobí máj. Jeho slávnostné stavanie zorganizovala Obec Bátovce v spolupráci s Občianskym združením Bátovčan a miestnym Dobrovoľným hasičským zborom. Keďže posledný aprílový deň pripadol na nedeľu, v podvečer zaplnilo bátovské námestie nebývalé množstvo miestnych i chalupárov a chatárov. Podujatiu prialo aj počasie. 
Máj najskôr bohato vyzdobili deti. Potom všetkých privítal starosta obce Ing. Peter Burčo. Privítal na podujatí poslanca VÚC Nitrianskeho samosprávneho kraja JUDr. Jána Janáča, do posledných volieb aj prednostu Okresného úradu v Leviciach, ktorému sa poďakoval za všestrannú pomoc obci. 
Potom sa začal kultúrny program, v rámci ktorého najskôr vystúpil Detský folklórny súbor Pečeničan, v ktorom účinkujú deti z Bátoviec, Pečeníc a Jabloňoviec. Mladé talenty zastupoval aj Samko Alkus, ktorý zahral na husliach. Samotnému stavaniu mája dodali správnu atmosféru hlasy Mužskej speváckej skupiny Bátovčan, ktorej vystúpenie býva ozdobou nielen kultúrnych podujatí v obci, ale aj v blízkom i ďalekom okolí. Po piesni „Sadíme my máje“ postavili rúči dobrovoľní hasiči vyzdobený máj ako nič. Potom pridali speváci niekoľko piesní zo svojho bohatého repertoáru. 
Starosta sa na záver poďakoval účinkujúcim z DFS Pečeničan a MSS Bátovčan a dobrovoľným hasičom za bezpečné postavenie mája.

Text: Štefan Ráchela

Foto: Z. Fořt


 
ÚvodÚvodná stránka