Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Akcie v obci

Poďakovali sme sa za úrodu

Október – všetko ber. Je tu čas hlavného zberu plodov zeme z polí, záhrad a vinohradov. Aj  tohto roku sme boli napriek suchému letu obdarovaní bohatou úrodou. Nie je to samozrejmosť vždy a všade. Kresťania za také dary ďakujú Bohu. Túto tradíciu zachovávajú aj v našej obci. Nedeľa 1. októbra bola dňom poďakovania za úrodu v oboch našich kostoloch.

V rímskokatolíckom kostole Svätého Martina v Bátovciach 2. ročník roľníckej nedele – poďakovania za úrodu. V patrične plodmi zeme vyzdobenom kostole celebroval  svätú omšu zvolenský  dekan Mons. doc. ThDr Vojtech Nepšinský, PhD. Ako povedal v homílii, žijeme v úrodnom kraji, netrpíme hladom ani nedostatkom a za takéto dary sa treba Pánovi poďakovať.  Okrem darov zeme boli ozdobou bohoslužby aj piesne  v podaní speváckeho cirkevného zboru. Správca farnosti PhDr. Marián Děd PhD. sa na záver poďakoval všetkým, ktorí prispeli k výzdobe kostola  a k takému zdarnému priebehu bohoslužieb.

Každoročne ďakujú za úrodu aj v Evanjelickom kostole. Takže aj neogotickú katedrálu zdobili v nedeľu vďaka šikovnosti členov zboru evanjelickej cirkvi a.v. plody zeme. Potrebu poďakovania za úrodu pripomenula počas služieb Božích vo svojej kázni aj zborová farárka Mgr. Zorica Horáková.

Je  dobre, že zachovávame tradície predkov. Veď, ako sa hovorí: Márne sú ľudské namáhania bez Božieho požehnania.

Štefan Ráchela


 

Oslavy 73. výročia Slovenského národného povstania

V predvečer 73. výročia Slovenského národného povstania sa konali na námestí pri pamätníku obetiam 1. a 2. odboja oslavy tohto významného míľnika našich dejín. Tradičné kladenie vencov sa podarilo opäť spojiť s oslavou za účasti verejnosti.
Na úvod položili vence k pamätníku hostia z Levíc - poslanec VÚC Nitrianskeho kraja JUDr. Ján Janáč, poslanec VÚC Ing. Alexander Bačík, prednosta Mestského úradu v Leviciach Ing. Rastislav Juhár, riaditeľ Slovenskej správy ciest, stredisko Levice Ing. Peter Drábik a starosta obce Nová Dedina Ing. Pavol Novák. Potom položili veniec predstavitelia samosprávy obce – zástupca starostu Bátoviec Ladislav Címer a poslankyňa OcÚ Danica Ráchelová. Nasledovala báseň v podaní žiačky miestnej Základnej školy Sašky Valentíkovej. S príhovorom vystúpil najskôr zástupca starostu Ladislav Címer, ktorý pripomenul význam povstania, obete z radov povstalcov, medzi ktorými boli aj Bátovčania a zdôraznil povinnosť vystúpiť proti prejavom každej totality. Po ňom vystúpil s prejavom poslanec VÚC Nitrianskeho kraja JUDr. Ján Janáč, ktorý upozornil na narastajúce prejavy fašizmu v našej spoločnosti a povinnosť postaviť sa proti nim.
Na záver spomienkovej oslavy zaspievala spevácka skupina Klubu dôchodcov pri Obecnom úrade partizánsku pieseň „Tichá noc, tmavá noc“.


 

BÁTOVSKÝ JARMOK - FESTIVAL FOLKLÓRU, KULTÚRY A TRADIČNÝCH JEDÁL, TOHTO ROKU ROK SPOJENÝ S 980. VÝROČÍM OBCE

V sobotu 5. Augusta po piatykrát otvorilo „mesto kráľovien“ svoje brány  festivalom folklóru, kultúry a tradičných jedál, ktorý sa po tretíkrát konal ako Bátovský jarmok. Okrúhle výročie prvej písomnej zmienky o obci si Bátovčania pripomenuli aj stretnutím rodákov, ktorí sem zavítali v hojnom počte zblízka i zďaleka. Aj preto sa tohtoročný program začal  spoločnou ekumenickou bohoslužbou v Evanjelickom kostole. Nasledovala prechádzka obcou a spoločný obed.

Pripravené boli aj sprievodné podujatia. V historickej „Kúrii“ si mohli návštevníci pozrieť ľudovú pamätnú izbu a múzeum „kuriozity  socializmu“. V rámci jarmoku bola aj prezentácia a ukážky remesiel a ručných prác.

K tradičnému jarmoku patrí aj tradičná gastronómia. Ponúkali guláše, perkelt, kačacinu, lokše, párance, perky, osúchy, halušky, podplamenníky, trdelníky. V jedinečnej pivnici pod Gazdovským dvorom ponúkalo svoje vína Vinárstvo Muráni z Čajkova.

Kultúrny program v Gazdovskom dvore sa začal napoludnie vystúpením ľudovej hudby Podjavorská muzika.

Oficiálne slavnostne otvorenie Bátovského jarmoku sa začalo krátko popoludní spoločnou piesňou v podaní Mužskej speváckej skupiny Bátovčan a Destského  foklórneho súboru Pečeničan (v ktorom začínajú svoje poznávanie ľudových tradícií deti z Pečeníc, Bátoviec a Jabloňoviec).  Účastníkov osláv privítal vedúci mužskej skupiny Bátovčan Peter Frank, ktorý pozval na pódium starostu obce Ing. Petra Burča.

„Vážený pán poslanec NR SR Marián Kéry, vážení kolegovia starostovia,  kolegyne starostky, vážení predstavitelia  štátnej a verejnej správy. Je mi veľkou  cťou, že sa vám môžem prihovoriť pri takejte významnej príležitosti v čase, keď si spoločne pripomínáme 980.  výročie  prvej písomnej zmienky o našej obci a zároveň otvárame tradičný Bátovský jarmok.

Starosta pripomenul bohatú  históriu Bátoviec tesne spätú so stáročnými dejinami celého územia. Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1037v súvisosti so založenim Kláštora sv. Maurícia v Bákonybélyi vymenovaním mejetkov, ktorými ho obdarúva uhorský kráľ Štefan, medzi ktorými sú aj Forum regine (trh kráľovnej) – Bátovce. Druhý krát sú Bátovce doložené v listine z roku 1086, kde figurujú aku mercatum regine. Ide o opätovné potvrdenie výsad tohoto kláštora uhorským kráľom Ladislavom. Ako mestú sú Bátovce označované v mnohých prameňoch zo 14. storočí  prvýkrát roku 1327,

„Možno si  to my v našom každodennom zhone ani neuvedomujeme, ale čriepky historie, našej krásnej obce napĺňame konkrétnymi činmi aj v súčasnosti. Je dôležité obzreť sa späť,  do minulosti, ktorú môžeme zhodnotiť a poučiť sa z nej.“

Podľa Burča stoja pred súčasníkmi ešte väčšie výzvy  ako pred generáciou našich predkov. Napríklad v oblasti energetiky, dopravy,  pracovných miest, kvality vody  či ovzdušia. Kvalitu života neovplyvnňuje iba vláda, ale  aj obec či mesto a každý z nás. V Bátovciach sa podľa starostu treba zamerať najmä na poskytnutie kvalitného základného vzdelania mládeži, možnosti bývania mladej generácie a skvalitnenie starostlivosti o seniorov.  Vyjadril presvedčenie, že sa súčasníci s výzvami popasujú rovnako dobre ako kedysi ich predkovia. Bátovce ležia v centre Bátovskej kotliny, historicky  boli jej prirodzeným centrom a majú ambíciu ním aj zostať v budúcnosti.

„Na záver chcem vyjadriť poďakovanie všetkým, ktorí sa zaslúžili o rozvoj obce, aj všetkým vám, ktorí sa o rozvoj našej obce staráte teraz svojou činnosťou, aktivitami a prácou. Ďakujem všetkým, ktorí ste prispeli k organizácii tohto podujatia, lebo bez vašej obetavej práce  a vášho obetovaného času by sme to nezvládli. Na záver všetkým obyvateľom Bátoviec blahoželám k ich  sviatku a želám vám, aby Bátovce boli pre vás  tým najlepším mestom na Zemi pre spokojný a šťastný život,“ zdôraznil v príhovore

Potom pozval na pódium poslanca NR SR Mariána Kéryho. Ten pripomenul význam poznania histórie. Pre rozvoj každej obce mali podľa neho v histórii najväčší význam tri skupiny obyvateľov – starostovia, učitelia a kňazi. Kéry pripomenul, že 4. novembra sa konajú župné voľby a vyzval občanov, aby sa na nich zúčastnili.

Nasledovalo oceňovanie. Pri príležitosti 980. výročia prvej písomnej zmienky o Bátovciach odvzdal starosta Cenu Bátoviec Ing. Jaroslavovi Kurejovi, predchádzajúcemu starostovi, paniam Marte Chrobákovej  a Emílii Maľovej, seniorkám, bez ktorých sa nezaobíde žiadne podujatie v obci a Mgr. Zuzane Címerovej, učiteľke ZŠ Bátovce za aktívnu spoluprácu s obcou.

Domáca Mužská spevácka skupina Bátovčan zaspievala  pásmo svojin najobľúbenejších piesní. Chlapi ukázali, prečo v blízkom i ďalekom okolí ich popularita rastie. Podobne jako vlani hostiteľsky s nimi vystúpili vystúpili aj Selenčanka Natalija Šimonjij (zo Selenče v srbskej  Vojvodine) a domáca Zuzka Bohátová Hansková.

V pestrom bloku potom vystúpila Folklórna skupina Baďančanka a ešte raz aj Podjavorská muzika, Spevácka skupina Borovica pru Klube  dôchodov v Bátovciach a Detský  folklórny  súbor Tekovanček. Podvečer vystúpi rodák zo susedných  Jabloňoviec, predstaviteľ staršej generácie slovenskej popmusic známy z repete, Miroslav Švába. Kultúrny program vrcholil večer vystúpením hudobnej skupiny Hrdza. Predpoklad organizátorov sa naplnil a Gazdovský dvor sa večer zaplnil najviac.

Už za tmy sa potom začala v Gazdovskom dvore tanečná zábava s bratislavskou country skupinou „Veď skúsme“. A niektorí pokračovali ešte aj po tom, čo kapela skončila.

Bátovčania oslávili jubileum ako sa patrí. Tak už sa pomaly načim chystať na milénium o 20 rokov.

Text: Štefan Ráchela, Foto: Zdeněk Fořt


 

Tradičné stavanie mája 2017

Aj námestie „mesta kráľovien“ už zdobí máj. Jeho slávnostné stavanie zorganizovala Obec Bátovce v spolupráci s Občianskym združením Bátovčan a miestnym Dobrovoľným hasičským zborom. Keďže posledný aprílový deň pripadol na nedeľu, v podvečer zaplnilo bátovské námestie nebývalé množstvo miestnych i chalupárov a chatárov. Podujatiu prialo aj počasie. 
Máj najskôr bohato vyzdobili deti. Potom všetkých privítal starosta obce Ing. Peter Burčo. Privítal na podujatí poslanca VÚC Nitrianskeho samosprávneho kraja JUDr. Jána Janáča, do posledných volieb aj prednostu Okresného úradu v Leviciach, ktorému sa poďakoval za všestrannú pomoc obci. 
Potom sa začal kultúrny program, v rámci ktorého najskôr vystúpil Detský folklórny súbor Pečeničan, v ktorom účinkujú deti z Bátoviec, Pečeníc a Jabloňoviec. Mladé talenty zastupoval aj Samko Alkus, ktorý zahral na husliach. Samotnému stavaniu mája dodali správnu atmosféru hlasy Mužskej speváckej skupiny Bátovčan, ktorej vystúpenie býva ozdobou nielen kultúrnych podujatí v obci, ale aj v blízkom i ďalekom okolí. Po piesni „Sadíme my máje“ postavili rúči dobrovoľní hasiči vyzdobený máj ako nič. Potom pridali speváci niekoľko piesní zo svojho bohatého repertoáru. 
Starosta sa na záver poďakoval účinkujúcim z DFS Pečeničan a MSS Bátovčan a dobrovoľným hasičom za bezpečné postavenie mája.

Text: Štefan Ráchela

Foto: Z. Fořt


 
ÚvodÚvodná stránka