Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Obec Bátovce

Registrácia pre odoberanie informácií e-mailom alebo sms

Obec Bátovce ponúka možnosť zasielať hlásenia obecného rozhlasu a dôležité informácie prostredníctvom e-mailu a v budúcnosti aj prostredníctvom SMS. Pre tento účel sme vytvorili možnosť zaregistrovať svoje telefónne číslo alebo mailovú adresu. Zasielanie oznamov e-mailom spúšťame od 1.3.2018, zasielanie oznamov cez sms spustíme po vytvorení dostatočne veľkej databázy záujemcov.

Registrácia

 

 


 

Oznam

ies.jpgZápadoslovenská vodárenská spoločnosť žiada všetkých svojich odberateľov pitnej vody, aby  si zabezpečili vodomery vo vodomerných šachtách proti blížiacim sa silným mrazom, ktoré podľa výstrahy Slovenského hydrometeorologického ústavu majú udrieť v najbližších dňoch. Za  zabezpečenie vodomeru proti poškodeniu mrazom zodpovedá odberateľ. Náhradu škody a náklady spojené s výmenou alebo opravou meradla hradí odberateľ.                              


 

Monografia obce Bátovce - prosba o spoluprácu

Obec Bátovce sa obracia s prosbou k občanom obce Bátovce a sympatizantom obce Bátovce o poskytnutie historických fotografií alebo spomienok spojených s obcou Bátovce pre využitie alebo zobrazenie v pripravovanej monografii obce. Fotografie, zápisky, pamäte, rodinné kroniky a podobne je potrebné doniesť alebo doručiť na obecný úrad Bátovce. V obálke alebo uzatávrateľnom obale s označením vlastníka aby mohli byť po naskenovaní a použití vrátené späť majiteľovi. Za ochotu vopred ďakujeme.

 


 

Oficiálna Facebooková stránka obce

 


 

Informácia pre občanov a daňovníkov

Obec Bátovce oznamuje občanom a daňovníkom, že do 31.1.2018 je potrebné nahlásiť všetky zmeny, ktoré nastali v roku 2017 za daň z nehnuteľnosti / t.j. predaj, kúpa nehnuteľnosti/ ako aj podať si žiadosť na úľavu na dani,  ak ste držiteľom preukazu ZŤP, a preukaz bol vydaný  v roku 2017.

Ďalej upozorňujeme občanov, ktorí si chcú uplatniť úľavu na poplatku za komunálny odpad v roku 2018, že do konca januára je nutné podať si žiadosť a priložiť  k tomu potvrdenie, alebo doklad o zaplatení v mieste pobytu , ak sa zdržiavajú dlhodobo mimo miesta trvalého pobytu.  

Do konca januára  je tiež nutné nahlásiť si zmenu pri poplatku za  držanie psa / t.j. úhyn psa, alebo držanie psa staršieho ako 6 mesiacov /.

Na žiadosti po 31.1.2018 sa nebude prihliadať.


 

Kalendár zvozu separovaného a komunálneho odpadu

Kalendár zvozu separovaného a komunálneho odpadu na 1. Polrok v obci Bátovce na rok 2018

 

Návrh územného plánu obce Bátovce


 

Oslavy 73. výročia Slovenského národného povstania

V predvečer 73. výročia Slovenského národného povstania sa konali na námestí pri pamätníku obetiam 1. a 2. odboja oslavy tohto významného míľnika našich dejín. Tradičné kladenie vencov sa podarilo opäť spojiť s oslavou za účasti verejnosti.
Na úvod položili vence k pamätníku hostia z Levíc - poslanec VÚC Nitrianskeho kraja JUDr. Ján Janáč, poslanec VÚC Ing. Alexander Bačík, prednosta Mestského úradu v Leviciach Ing. Rastislav Juhár, riaditeľ Slovenskej správy ciest, stredisko Levice Ing. Peter Drábik a starosta obce Nová Dedina Ing. Pavol Novák. Potom položili veniec predstavitelia samosprávy obce – zástupca starostu Bátoviec Ladislav Címer a poslankyňa OcÚ Danica Ráchelová. Nasledovala báseň v podaní žiačky miestnej Základnej školy Sašky Valentíkovej. S príhovorom vystúpil najskôr zástupca starostu Ladislav Címer, ktorý pripomenul význam povstania, obete z radov povstalcov, medzi ktorými boli aj Bátovčania a zdôraznil povinnosť vystúpiť proti prejavom každej totality. Po ňom vystúpil s prejavom poslanec VÚC Nitrianskeho kraja JUDr. Ján Janáč, ktorý upozornil na narastajúce prejavy fašizmu v našej spoločnosti a povinnosť postaviť sa proti nim.
Na záver spomienkovej oslavy zaspievala spevácka skupina Klubu dôchodcov pri Obecnom úrade partizánsku pieseň „Tichá noc, tmavá noc“.


 
ÚvodÚvodná stránka