Aktuality

23.05.2016 Farské oznamy Týždeň po slávnosti Nasvätejšej Trojice

17.05.2016 Pozvánka - 18. zasadnutie OZ, 25.05.2016 o 17:00 hod. v Divadle Pôtoň

25.01.2016 Oznam pre majiteľov psov

Oznamujeme občanom, že daň za psa je potrebné zaplatiť do 31.01.2016.
Zároveň upozorňujeme majiteľov psov na povinnosti vyplývajúce zo zákona.
Držiteľ psa je povinný prihlásiť psa do evidencie v lehote do 30 dní od nadobudnutia 
alebo dovŕšenia 6 mesiacov veku psa.
Každú zmenu skutočností a údajov, ako je nadobudnutie, úhyn alebo zmenu 
majiteľa, ktoré sa zapisujú do evidencie, je držiteľ psa povinný do 30 dní od zmeny 
skutočnosti alebo údaja oznámiť obci, kde je alebo má byť pes evidovaný.
Upozorňujeme majiteľov, že je zakázaný voľný pohyb psov na celom území obce.

19.01.2016  Registrácia SMS a E-mail info systém Obce Bátovce

Registračný formulár

Kalendár zvozu odpadu II. polrok 2016


 

Y2U5OTkyN