Novinky

arr3Bude sa konať v našej obci06.12.2015 - Vianočné trhy a príchod Mikuláša do obce Pozývame všetkých na Bátovské vianočné trhy s... arr3Slávnostné uvítanie novonarodených detí do života:Dňa 27.9.2015 sa v priestoroch Gazdovského domu konalo slávnostné uvítanie detí do života, ktoré sa... arr3Slávnostné odovzdanie hasičského vozidla IVECOV nedeľu 6. septembra  2015 prebehlo v obci Bátovce slávnostné odovzdanie nového hasičského...

Aktuality

30.01.2016 OBEC BÁTOVCEvypisuje výberové konanie na funkciu:HLAVNÝ KONTROLÓR OBCE BÁTOVCE

02.02.2016 Farské oznamyTýždeň po 3. nedeli v Cezročnom období

25.01.2016 Oznam pre majiteľov psov

Oznamujeme občanom, že daň za psa je potrebné zaplatiť do 31.01.2016.
Zároveň upozorňujeme majiteľov psov na povinnosti vyplývajúce zo zákona.
Držiteľ psa je povinný prihlásiť psa do evidencie v lehote do 30 dní od nadobudnutia 
alebo dovŕšenia 6 mesiacov veku psa.
Každú zmenu skutočností a údajov, ako je nadobudnutie, úhyn alebo zmenu 
majiteľa, ktoré sa zapisujú do evidencie, je držiteľ psa povinný do 30 dní od zmeny 
skutočnosti alebo údaja oznámiť obci, kde je alebo má byť pes evidovaný.
Upozorňujeme majiteľov, že je zakázaný voľný pohyb psov na celom území obce.

19.01.2016  Registrácia SMS a E-mail info systém Obce Bátovce

Registračný formulár

05.01.2016 Kalendár zvozu odpadu I. polrok 2016


 

YTEwZTgx